عنوان صفحه

۱۳
تیر
ترانسفورماتور قدرت چیست؟
ترانسفورماتور قدرت چیست؟
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • Power transformer . Transformer . استقرار CM . انالیرز روغن . بازرسی فنی . پایش وضعیت . ترانسفرماتور صنعتی . ترانسفورماتور قدرت . ترانسفورماتور قدرت در شبکه انتقال ولتاژ بالا . ترانسفورماتورهای توزیع . ترانسفورمر . ترموگرافی . شرکت ارتعاش صنعت کویر .

ترانسفورماتور قدرت چیست؟ ترانسفورماتور قدرت (Power transformer ) یک نوع ترانسفورماتور می باشد که برای انتقال انرژی الکتریکی در هر بخش از مدار الکتریکی یا الکترونیکی بین ژنراتور و مدارهای اولیه توزیع مورد استفاده قرار می گیرد. انواع ترانسفورماتور به سه دسته ترانسفورماتور قدرت کوچک، ترانسفورماتورهای قدرت متوسط و ترانسفورماتورهای قدرت بزرگ تقسیم می شوند.

ترانسفورماتور

ترانسفورماتور دستگاه الکتریکی است که برای انتقال قدرت از یک مدار به مدار دیگر از طریق القای الکترومغناطیسی استفاده می شود. انتقال قدرت بدون تغییر فرکانس همراه است. در یک سیستم الکترونیکی، اصطلاح ترانسفورماتور قدرت برای ارائه مقداری منبع تغذیه AC ، چند ولتاژ و مقادیر مناسب جریان از منبع برق عمومی استفاده می شود. ترانسفورماتور قدرت نیز برای نشان دادن ترانسفورماتور با درجه ۵۰۰KVA یا بیشتر استفاده می شود.

ترانسفورماتور قدرت

در دستگاه های الکتریکی از ترانسفورماتور قدرت ، برای تنظیم ولتاژ متناوب استفاده می شود. ترانسفورماتورها برای انتقال جریان از یک مدار به دیگری با همان فرکانس بر روی توان AC که بر اساس اصل القایی متقابل عمل می کند، استفاده می شود. ترانسفورماتور قدرت در شبکه انتقال ولتاژ بالا برای افزایش و کاهش ولتاژ استفاده می شود. این ترانسفورماتورها به طور کلی برای انتقال بارهای سنگین نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

ترانسفورماتورهای توزیع

این ترانسفورماتورها در مقایسه با ترانسفورماتورهای توزیع که در ساخت پایگاه و ایستگاه انتقال استفاده می شود ، بزرگتر می باشند. ترانسفورماتور قدرت در انتقال N / W هم استفاده می شود. بنابراین آنها ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان برقرار نمی کنند و نوسانات بار در ترانسفورماتور کمتر است.

 

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید