عنوان صفحه

۱۷
تیر
کوپلینگ ها
کوپلینگ ها
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • Coupling . الاینمنت لیزری . تجهیزات دوار . تعمیر کوپلینگ ها . تمیزکاری منظم کوپلینگ . خرابی کوپلینگ ها . خستگی کوپلینگ . شرکت ارتعاش صنعت کویر . عمر کوپلینگ . کوپلینگ ها . نابالانسی کوپلینگ . نصب و نگهداری کوپلینگ . نگهداری کوپلینگ ها .

کوپلینگ ها

کوپلینگ ها انواع مختلف دارند. در طراحی و ساخت کوپلینگ پارامتر های متعددی ایفای نقش میکنند که مهمتری این پارامتر ها در ذیل آورده می شوند:

محدودیت های محیطی که کوپلینگ در آن مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال کوپلینگی که قرار باشد در پروانه کشتی مورد استفاده گردد به دلیل شرایط محیطی خاص محدودیت هایی طراحی بوجود می آورد.

سرعت و گشتاوری

سرعت و گشتاوری که قرار است کوپلینگ (coupling) انتقال دهد. گفته شد یکی از کارایی های کوپلینگ انتقال گشتاور و سرعت زاویه ای مشخص است بنابر این میزان این پارامتر در طراحی و ساخت کوپلینگ تاثیر گزار خواهد بود.
تلرانس پارامتر هایی نظیر میزان و نوع انحراف می تواند در انتخاب نوع کوپلینگ تعیین کننده باشد.

نصب و نگهداری کوپلینگ

الزامات تراز کردن مناسب شفت/ تنظیم مناسب کوپلینگ

 • اتصال یا جداسازی کوپلینگ باید آسان باشد.
 • باید امکان مقدار عدم هم راستایی را بین محور چرخش و شفت فراهم کند.
 • هدف کمینه کردن نامیزانی باقی مانده در زمان کارکرد است تا انتقال قدرت و زمان کارکرد ماشین بیشینه شود. (شامل زمان عمر کوپلینگ، بلبرینگ و آب بندها)
 • نباید قطعه ی پرتاب شونده داشته باشد.
 • توصیه می شود از قسمت های هم ترازی قطعه استفاده شود به این منظور که دستگاهی ساخته شود که برای یک هم ترازی غیر صفرآماده باشد، به این دلیل که بعدها هنگامی که دستگاه در دمای کاری قرار گرفت هم ترازی ایده آل باشد.

تعمیر و نگهداری و خرابی کوپلینگ ها

نگهداری کوپلینگ (coupling) معمولا یک موضوع ساده است و نیاز به یک بازرسی با برنامه ی منظم برای هر کوپلینگ دارد که شامل موارد زیر است.

 • انجام بازرسی چشمی، چک کردن نشانه های سایش یا خستگی و تمیزکاری منظم کوپلینگ
 • بررسی و تعویض منظم روغن در صورتی که کوپلینگ روغن کاری شود. این نگهداری برای بیشتر کوپلینگ ها سالیانه است ولی برای کوپلینگ های موجود در محیط های بد و یا شرایط کاری مشکل، بیشتر انجام می شود.
 • مستند سازی تعمیر و نگهداری انجام شده برای هر کوپلینگ همراه با تاریخ

حتی با نگهداری مناسب، کوپلینگ می تواند خراب شود. دلایل اصلی خرابی به غیر از تعمیر و نگهداری نامناسب عبارتند از:

 • نصب نامناسب
 • انتخاب کوپلینگ نامناسب
 • کارکرد فراتر از قابلیت های طراحی

تنها راه برای بهبود عمر کوپلینگ، فهم دلیل خرابی آن و اصلاح آن قبل از نصب یک کوپلینگ جدید می باشد. برخی از نشانه هایی که نشان می دهد که احتمال خرابی وجود دارد عبارتند از:

 • سر و صدای غیر طبیعی مانند صدای شبیه ترمز ماشین و صدای ضربه
 • ارتعاش یا تکان زیاد
 • خرابی در آب بندها که با نشت روغن و یا آلودگی خود را نشان می دهند.

چک کردن بالانس کوپلینگ

کوپلینگ ها معمولا در کارخانه قبل ازحمل بالانس می شوند، اما گاهی در زمان کارکرد از بالانس خارج می شوند. بالانس کردن می تواند مشکل و گران باشد و به طور معمول تنها وقتی انجام می شود که تلرانس های کاری به صورتی باشند که این میزان کار و هزینه قابل توجیه باشد. مقدار نابالانسی کوپلینگ که می تواند توسط هر سیستم پذیرفته شود توسط ویژگی های ماشین آلات خاص متصل به هم دیکته می شود و می تواند توسط آنالیز دقیق و یا تجربه تعیین شود.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید