عنوان صفحه

۱۱
آذر
موارد بازرسی جرثقیل
موارد بازرسی جرثقیل
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • بازرسی جرثقیل . بازرسی جرثقیل سقفی . بازرسی جرثقیل سقفی آویز . بازرسی جرثقیل سقفی تک پل آویز . بازرسی جرثقیل سقفی دو پل . پروسه بازرسی جرثقیل سقفی . تست بار جرثقیل سقفی . تست بار نامی جرثقیل . تست بازرسی جرثقیل . تست جرثقیل سقفی (بدون بار) . روش های بازرسی جرثقیل سقفی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . موارد بازرسی جرثقیل .

موارد بازرسی جرثقیل سقفی

بازرسی جرثقیل سقفی، دروازه ای و بازوئی شامل بررسی و آزمایش موارد ذیل می باشد:

۱)بازدید و بررسی پلاک مشخصات فنی جرثقیل

۲)بررسی طول دهانه، طول مسیر حرکت و ارتفاع نصب جرثقیل سقفی

۳)بازدید و بررسی وضعیت هوک

۴)بررسی وضعیت سیم بکسل و قرقره ها

۵)بررسی وضعیت درام

۶)بررسی وضعیت موتورگیربکس جرثقیل و چک کردن ترمزها

۷)بررسی وضعیت ریل ها و پل های جرثقیل(تک پل و یا جفت پل) و همچنین تست خیز پل با ۱۰۰ درصد بار نامی طبق استاندارد

۸)بررسی وضعیت سیستم کنترل، قطع کننده ها، هشداردهنده ها و سیستم برق جرثقیل سقفی

۹)تست بار با ۱۲۵ درصد بار اسمی طبق استاندارد

بازرسی جرثقیل سقفی دو پل

یکی از رایج ترین بالابرها جرثقیل سقفی یا سالنی است. جرثقیل های سقفی معمول ترین مورد جرثقیل های با کارکرد سنگین را دارند و شامل یک مجموعه بالابری که روی یک کالسکه یا ترولی نصب شده است و میتواند در طول پل های جرثقیل حرکت عرضی نماید و مجموعه پل ها میتوانند توسط مکانیزم حرکتی جرثقیل در طول مسیر سالن حرکن طولی نماید.

روش های بازرسی جرثقیل سقفی

جرثقیل های سقفی در سالن های نیروگاهها، کارخانه های ذوب فولاد، سالنهای تولید، سالنهای مونتاژ، صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع مورد استفاده قرار گرفته و دارای ظرفیت های بالا تا حدود ۵۰۰ تن میباشند.
این نوع جرثقیل شبیه به نوع رو رونده بوده با این تفاوت که مطابق شکل زیر کالسکه بر لبه باکس پل به طور آویز قرار گرفته و حرکت میکند ولی کلگی ها بر روی ریل های حرکت طولی بر تیرهای حمال سوار میشود. حداکثر ظرفیت آن برای نوع تک پل ۱۰ تن و برای نوع دوپل ۳۰ تا ۴۰ تن است.

بازرسی جرثقیل سقفی تک پل آویز

مونوریل آویز شبیه به نوع سقفی بوده با این تفاوت که هر دو حرکت طولی و عرضی، یعنی کالسکه و کلگی ها چنانچه در شکل ملاحظه میشود بطور آویز قرار داشته و حرکات میکنند. جرثقیلهای مونوریل معمولا به صورت آویز تیر حمال اصلی نصب میشوند و کاربردهای بسیار در صنایع در ظرفیت های پائین را دارا میباشند. قیمت پائین و فضای کم مورد نیاز و توانایی حرکت بر مسیر منحنی از جمله مزایای این جرثقیل میباشد. تنها محدودیت آنها ظرفیت حمل بار است که حداکثر ظرفیت آنها ۱ تا ۲ تن است.

تست جرثقیل سقفی (بدون بار)

بازرسی جرثقیل سقفی باید توسط بازرس فنی یا بازرس شخص ثالث ذیصلاح انجام شود، این آزمون شامل موارد زیر است و طی آن باید هرگونه عیب، شرایط یا صدای غیرعادی و اشکال عملکردی جرثقیل در بازرسی مورد توجه قرار گیرد.

۱ – بالا بردن و پائین آمدن مجموعه قلاب

۲ – حرکت کالسکه

۳ – حرکت پل

۴ – سوئیچ های کنترل حدود: تنظیمات سوئیچ های کنترل حدود باید بوسیله آزمونهای حرکت بالابر با قلاب خالی و با افزایش سرعت به میزان حداکثر سرعت تعیین شود. مکانیزم عمل تجهیزات کنترل حدود باید به گونه ای قرار گیرد که این تجهیزات به منظور جلوگیری از برخورد قلاب یا مجموعه قلاب با هر قسمت کالسکه یا جرثقیل در تمام شرایط و در زمان مناسب عمل کند.

۵ – تجهیزات قفل کننده، محدود کننده و نشان دهنده در صورت وجود.

تست بار جرثقیل سقفی

بار مجاز دستگاه در زمان کارکرد نباید بیش از ۱۰۰ درصد بار تست باشد. حداکثر بار مجاز جهت تست جرثقیل سقفی نباید بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت نامی دستگاه باشد.

تست بار نامی شامل موارد ذیل میباشد:

۱ – در تست جرثقیل سقفی، بار تا فاصله مناسبی بالا برده شود تا اطمینان حاصل شود که بار بطور کامل به اجزاء جرثقیل اعمال شده است.

۲ – هنگام تست جرثقیل سقفی، کالسکه به همراه بار در تمام طول پل حرکت داده شود.

۳ – هنگام تست جرثقیل سقفی، کالسکه به منتهی الیه دو طرف پل منتقل شده و سپس پل در تمام طول مسیر حرکت داده شود.

۴ – هنگاک تست جرثقیل سقفی، در حین پائین آوردن بار آزمون، بار بوسیله ترمز متوقف و نگه داشته شود.

۵ – هنگام تست جرثقیل سقفی، اندازه گیری مقدار جریان و ولتاژ و سرعت و حداکثر مسافت مجاز طی شده پس از اعمال ترمز انجام شود.

۶ – هنگام تست جرثقیل سقفی، حداکثر خیز مجاز تیر اصلی در حالت تست بار نامی باید اندازه گیری شده و نباید بیش از ۱٫۸۸۸ دهانه باشد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید