عنوان صفحه

۲۱
آذر
نگهداری و تعمیرات عکس العملی
نگهداری و تعمیرات عکس العملی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنالیز ارتعاشات . ارتعاش سنجی . ارتعاش سنجی تجهیزات دوار . ارتعاش صنعت کویر . ارتعاشات چیست . ارتعاشات در الکتروموتورها و ژنراتورها . پایش وضعیت . توصیف ارتعاش . رزونانس یا تشدید . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شناسایی عیوب الکتروموتور یا ژنراتور . شناسایی عیوب تجهیزات دوار . لقی مکانیکی . نیروهای تکرار شونده در تجهیزات دوار .

نگهداری و تعمیرات عکس العملی

در روش نگهداری و تعمیرات عکس العملی، دستگاه تا زمانی که خراب نشده است، کار می کند و بعد از وقوع خرابی، تعویض و یا تعمیر می گردد. هر چند این روش را می توان در مورد ماشین های سبک و کم اهمیت به کار برد، ضعف آن در تضمین کارکرد مداوم و مطمئن کارخانه، واضح است. زیرا خرابی ناگهانی یک دستگاه حساس، می تواند منجر به توقف خط تولید شود و حتی ممکن است به سایر ماشین آلات مرتبط نیز صدماتی وارد کند. این گونه توقفات غافل گیرانه ممکن است برای یافتن قطعات یدکی و انجام تعمیرات، تا مدت طولانی ادامه یابد که ضررهای سنگینی به دنبال دارد. این روش نگهداری و تعمیرات، بهره برداری تا شکست نیز نامیده می شود.

نگهداری و تعمیرات دوره ای

در روش نگهداری و تعمیرات دوره ای، که به نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه نیز مشهور است. تعمیر و یا تعویض به صورت دوره ای و در فواصل زمانی معین نیز انجام می گیرد. به منظور جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین، فواصل زمانی بین تعمیرات کمی کوتاه تر از عمر ماشین انتخاب می شود.

عمر تجهیز

برای تخمین عمر ماشین از روش های آماری استفاده می شود و عمر ماشین یک متغیر تصادفی در نظر گرفته می شود.توزیع تعداد خرابی بر حسب زمان، کارکرد ماشین به شکل یک توزیع نرمال فرض می شود و فاصله زمانی بین تعمیرات بر اساس آن شکل میگیرد.

روش PM

اجرای روش(پی ام) هر چند تعداد خرابی های ناگهانی و توقف های خارج از برنامه را کاهش میدهد ولی نمیتواند آنها را به صفر برساند. اشکال اصلی روش (پی ام) این است که تعداد دفعات تعمیر و در نتیجه هزینه نگهداری و تعمیرات را افزایش میدهد.
در حقیقت تعداد زیادی از ماشین آلات که در وضعیت مناسبی در حال کارکردن هستند و تا مدتها میتوانند به کار خود بدون مشکل ادامه دهند. با فرا رسیدن دوره تعمیرات متوقف شده، قطعات آنها تعویض گردیده و یا تعمیر می شوند. به وجود آمدن خرابی ها و مشکلات بعد از انجام تعمیرات نیز از طرف دیگر بر تعداد دفعات تعمیر نیز اضافه میکند.

نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت

به خاطر رفع ایرادی که در روش (تی بی ام) وجود دارد، روش(سی بی ام) به کار گرفته میشود. در این روش که به نگهداری و تعمیرات پیش بینانه نیز مشهور است، تعمیر و یا تعویض بر اساس وضعیت کارکرد ماشین انجام میشود. روش(سی بی ام) به جای کارهای تعمیراتی دوره ای که در(تی بی ام) انجام میشود، کار تشخیص عیب و نظارت بر عملکرد ماشین به صورت دوره ای انجام میشود. به زبان ساده و روان تر در (سی بی ام) کاری که در دوره های زمانی ثابت مختلف انجام میگیرد، کار تعمیراتی نیست بلکه کار نظارت بر عملکرد ماشین است.

تعمیرات دوره ای

تعمیرات دوره ای برتامه ریزی شده جای خود را به پایش دوره ای دستگاه میدهد. دانستن وضعیت سلامت ماشین، کمک میکند تا برنامه زمان بندی شده ی بهینه ای برای تعمیرات اساسی ماشین، قابل اعمال و انجام باشد.

روش CBM

روش(سی بی ام) به تجهیز و ماشین اجازه میدهد که عمر کامل خود را سپری کند و تا زمان بروز خرابی به کار خود ادامه دهد. معمولا یک زمانی از شروع خرابی تا خاموش شدن ماشین وجود داردکه همین زمان امکان هماهنگی های لازم برای تعمیرات را فراهم میکند. بنابراین با اینکه ماشین تا مرز خرابی پیش میرود ولی به حالت بحرانی خرابی نمیرسد. فایده اصلی برنامه(سی بی ام) در واقع کم کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات و همچنین کم کردن احتمال خرابی ها و توقف ماشین است.

عمر کامل تجهیز

روش(سی بی ام) به تجهیز و ماشین اجازه میدهد که عمر کامل خود را سپری کند و تا زمان بروز خرابی به کار خود ادامه دهد. معمولا یک زمانی از شروع خرابی تا خاموش شدن ماشین وجود داردکه همین زمان امکان هماهنگی های لازم برای تعمیرات را فراهم میکند. بنابراین با اینکه ماشین تا مرز خرابی پیش میرود ولی به حالت بحرانی خرابی نمیرسد. فایده اصلی برنامه(سی بی ام) در واقع کم کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات و همچنین کم کردن احتمال خرابی ها و توقف ماشین است.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید