عنوان صفحه

۱۰
دی
فرکانس های ارتعاشات در الکتروموتورها و ژنراتورها
فرکانس های ارتعاشات در الکتروموتورها و ژنراتورها
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنالیز ارتعاشات . آنالیز طیف ارتعاشی . ارتعاش صنعت کویر . دامنه . دامنه ارتعاشات . دامنه ارتعاشات تجهیزات دوار . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شکل موج . شکل موج ارتعاشی تجهیزات دوار . طیف . طیف فرکانسی . طیفهای ارتعاشی تجیزات دوار . فرکانس . فرکانس های ارتعاشات .

دامنه

دامنه یک ارتعاش نشان دهنده بزرگی مقدار آن ارتعاش است. الکتروموتور یا ژنراتور با دامنه ارتعاشی زیاد ماشینی است که در حال تحمل یک حرکت ارتعاشی بزرگ، سریع و یا پرقدرت است. دامنه بزرگتر به معنای تحمل حرکت بیشتر یا پر تنش تر است. که این الکتروموتور یا زنراتور برای خراب شدن مستعدتر است. به طور کلی دامنه یا بزرگی ارتعاش با موارد زیر ارتباط دارد:
۱ – اندازه حرکت ارتعاشی
۲ – سرعت حرکت (به طور ساده تندی حرکت اندازه گیری شده در یک راستای خاص است.)
۳ – نیروی ناشی از حرکت ارتعاشی

سرعت

در بیشتر موارد سرعت یا شتاب است که بیشترین اطلاعات مفید را در رابطه با شرایط الکتروموتور یا ژنراتور را به ما می دهد. دامنه سرعت می تواند به وسیله مقدار پیک موجود یا به وسیله آنچه که مقدار جذر میانگین مربعات خوانده شد و با مخفف آر ام اس شناخته می شود، بیان می شود. به بیان ساده نقطه پیک دامنه سرعت در ارتعاش ماشین، عبارتست از حداکثر سرعت ارتعاشی که ماشین در یک مدت زمانی مشخص به ان دست پیدا می کند. در مقایسه با پیک، دامنه سرعت آر ام اس انرژی ارتعاشات ماشین را نشان می دهد. آر ام اس بالاتر نشان دهنده انرژی بیشتر است. این مهم است که بدانیم دامنه آر ام اس همیشه کمتر از دامنه پیک ارتعاشات است.

فرکانس

اجزای مرتعش الکتروموتور یا ژنراتور نوسان می کنند که این حرکت نوسانی در سیکل هایی تکرار می شود. اجزای الکتروموتور یا ژنراتور ممکن است سریع یا کند نوسان کنند و این بستگی به نیروی ایجاد کننده آن دارد. نرخ سرعت نوسان هر یک از اجزاء، فرکانس نوسانی آن جزء خوانده می شود. فرکانس ارتعاش بالاتر نشان دهنده نوسان سریع تر است. فرکانس ارتعاشی اجزای ماشین به وسیله شمردن تعداد سیکل های کامل نوسانی در یک ثانیه تعریف می شود. مثلا به جزئی از الکتروموتور یا ژنراتور که پنج سیکل ارتعاشی کامل را در یک ثانیه انجام می دهد گفته می شود که با فرکانس پنج سیکل بر ثانیه ارتعاش داشته است. درست مانند آهنگ ضربان قلب یا فرکانس آنکه نشان دهنده هیجان زده شدن انسان یا به طور کلی وضعیت سلامت انسان است.

فرکانس اجزای الکتروموتور

آهنگ ارتعاش یا فرکانس اجزای الکتروموتور یا ژنراتور نیز اغلب راهی مناسب برای نشان دادن وضعیت ماشین است. فرکانس نیز مانند دامنه با یک واحد نشان داده می شود. واحد معمول برای فرکانس سیکل بر دقیقه یا سی پی ام است. هرتز واحدی است معادل سیکل بر ثانیه که یک هرتز معادل است با یک سی پی اس یا ۶۰ سی پی ام.

شکل موج

نشان دهنده گرافیکی سیگنال های الکتریکی گرفته شده از قلب انسان(الکتروکاردیوگرام) یک وسیله کاربردی برای آنالیز وضعیت قلب انسان است. به روش مشابه نشان دادن گرافیکی حرکت ارتعاشی وسیله کاربردی برای آنالیز طبیعت ارتعاش است. ما همچنین می توانیم در صفحه گرافیکی نشان دهنده حرکت ارتعاشی، نشانه هایی پیدا کنیم که دلایلی که سبب شدت ارتعاش می شوند را از آن طریق کشف کنیم.

نمایش گرافیکی شکل موج

یک صفحه گرافیکی به طور عمومی، به وسیله یک آنالیست ارتعاشات برای دیدن شکل موج به کار برده می شود. شکل موج یک نمایش گرافیکی است از چگونگی میزان تغییرات ارتعاشات در طول زمان. مقدار اطلاعاتی که شکل موج در بر دارد بستگی به مدت زمان و تفکیک پذیری شکل موج دارد. مدت زمان شکل موج، مجموع دوره های زمانی است که اطلاعات موج ممکن است ازآن به دست آمده باشد.

اندازه گیری میزان جزئیات در شکل موج

که بیشتر موارد تنها چند ثانیه کافی است. تفکیک پذیری شکل موج عبارتست از اندازه گیری میزان جزئیات در شکل موج که به وسیله تعداد نقاط در داده ها و یا نمونه های توصیف شده شکل موج ها تعیین می شود.اگر نمونه های بیشتری موجود باشد جزئیات بیشتری هم در رابطه با شکل موج ها وجود دارد.

طیف

یکی دیگر از ابزار مهم که برای آنالیز ارتعاشات می توان از آن بهره برد، بررسی طیف است. یک طیف عبارتست از نمایش گرافیکی فرکانس های یک جزء مرتعش الکتروموتور یا ژنراتور به طور همزمان با نمایش دامنه آن فرکانس ها در یک صفحه نمایش گرافیکی.

اما چگونه می شود که یک جزء از یک الکتروموتور یا ژنراتور در چند فرکانس مختلف ارتعاش نماید؟

جواب در واقع در این موضوع نهفته است که بر خلاف نوسان ساده پاندول، اغلب در الکتروموتورها و ژنراتورها حرکت نوسانی شامل فقط یک حرکت ارتعاشی ساده نیست بلکه اغلب شامل چندین حرکت ارتعاشی است که همزمان اتفاق می افتد. برای مثال، طیف سرعت ناشی از ارتعاش یاتاقان نشان می دهد که یاتاقان تنها در یک فرکانس ارتعاش نمی کند بلکه در چندین فرکانس مختلف ارتعاش می کند.

علت حرکت المان های یاتاقان

ارتعاش در برخی از فرکانس ها ممکن است به علت حرکت المان های یاتاقان، برهم کنش دندانه های چرخ دنده و در سایر فرکانس ها به علت دوران روتور موتور باشد.از آنجا که طیف، فرکانس های ارتعاشات را نشان می دهد، یکی از ابزار کاربردی برای تحلیل ارتعاشات است.

شکل موج

به وسیله مطالعه انفرادی فرکانس ها در جایی که اجزای الکتروموتور یا ژنراتور در حال نوسان هستند و همچنین دامنه های آن فرکانس ها می توان اطلاعات بسیاری درباره علت های بوجود آورنده ارتعاشات و وضعیت ماشین به دست آورد. برعکس، شکل موج به صورت واضح فرکانس هایی که ارتعاشات در آن اتفاق افتاده را نشان نمی دهد. در عوض شکل موج، نتایج را به صورت کلی نشان می دهد.
بدین گونه عیب یابی عیوب پیچیده الکتروموتور یا ژنراتور به وسیله شکل موج ساده نیست مگر در بعضی موارد خاص. طیف ها(و نه شکل موج ها) معمولا یک ابزار ابتدائی برای آنالیز ارتعاش ماشین است.

فرکانس ماکزیمم تجزیه و تحلیل

اطلاعات موجود در طیف به فرکانس ماکزیمم تجزیه و تحلیل بستگی دارد. فرکانس ماکزیمم یک طیف عبارتست از حد بالای فرکانس قابل مشاهده بر روی صفحه نمایش که شامل اطلاعاتی از طیف باشد. اینکه فرکانس ماکزیمم چقدر باشد به سرعت کارکرد الکتروموتور یا ژنراتور بستگی دارد. سرعت کارکرد بالاتر به معنی نیاز به فرکانس ماکزیمم بالاتر است. تجزیه و تحلیل یک طیف عبارتست از اندازه گیری سطح جزئیات طیف که به وسیله تعداد خطوط طیفی که شکل طیف را توصیف می کنند نشان داده می شود.خطوط طیفی بیشتر جزئیات بیشتری طیف را نمایان می سازد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید