عنوان صفحه

۲۱
دی
ایمنی دیگ بخار
ایمنی دیگ بخار
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . ایمنی دیگ بخار . تست مخازن تحت فشار . تست هیدرواستاتیک . تست هیدرواستاتیک دیگ بخار . خدمات ضخامت سنجی . روش انجام تست ضخامت سنجی دیگ بخار . شرکت ارتعاش صنعت کویر . ضخامت سنجی . ضخامت سنجی انواع مخازن تحت فشار . ضخامت سنجی بویلر . ضخامت سنجی دیگ بخار . ضخامت سنجی مخازن تحت فشار .

ایمنی دیگ بخار

دیگ بخاربه مخزن تحت فشار بسته ای اطلاق می شود که در داخل ان سیالی برای استفاده، در خارج از آن گرما می بیند.

مخازن تحت فشار

این گرما توسط احتراق سوخت ( جامد، مایع، گاز) یا توسط انرژی هسته ای یا برق تولید می شود. دیگ های بخار یا مخازن تحت فشار در صنعت به دلیل کاربرد بسیار و کارائی که دارند بسیار مورد اهمیت می باشند. به طور کلی به مخازنی که درون آنها بیشتر از یک اتمسفر فشار باشد، مخازن تحت فشار می گوئیم.

ایمنی دیگ بخار بسیار مهم است.

علاوه بر این لازم به ذکر است که هر چقدر فشار درون دیگ بخار یا مخازن تحت فشار بیشتر باشد انجام کار با این مخازن خطرناک تر است. به همین دلیل تست مخازن تحت فشار، از نظر ایمنی اهمیت بالائی دارند. تست هیدرواستاتیک دیگ بخار و تست مخازن تحت فشار بسیار حساس می باشند و یازرسان با تجربه، کار بازرسی فنی مخازن تحت فشار را انجام می دهند.

بازرسی مخازن تحت فشار

بازرسی مخازن تحت فشار، باید مراحل مختلفی را مورد بررسی قرار دهد و تمام شرایط و تجهیزات را نیز لحاظ کند. مخازن تحت فشار به دلیل اینکه این فشار زیادی را درون خود دارند، از نظر ایمنی بسیار مهم می باشند. اگر بعد از بازرسی و تست مخازن تحت فشار، مشکل و نقص فنی یا ایمنی داشته باشند، باید سریعا برطرف شوند.


شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید