عنوان صفحه

۲۴
دی
مخزن هوای فشرده
مخزن هوای فشرده
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنالیز آلتراسونیک چیست . ارتعاش صنعت کویر . التراسونیک . التراسونیک کمپرسور . التراسونیک مخازن تحت فشار . بازرسی مخازن تحت فشار . تست ضخامت سنجی . شرکت ارتعاش صنعت کویر . ضخامت سنجی . ضخامت سنجی انواع مخازن تحت فشار . ضخامت سنجی مخازن هوای فشرده . مخازن هوای فشرده . مخزن هوای فشرده .

مخازن هوای فشرده

مخزن هوای فشرده تنها یک منبع ذخیره هوا نمی باشد بلکه به عنوان یک حذف کننده نوسانات فشار و تعدیل وضعیت کار یک کمپرسور، جهت مصرف کننده های پرحجم مقطعی جبران ساز طلقی می شود.

در انتخاب مخزن هوای فشرده باید چند نکته را در نظر داشت :

انتخاب مناسب با فشار کاری(۸-۱۰-۱۳بار) به صورت نرمال و فشارهای(۲۵-۴۵ بار جهت خطوط هوای فشرده متوسط) حجم مناسب و ایده آل مخزن، با توجه به ظرفیت کمپرسور و مصرف کننده ها، حجمی در حدود نصف ظرفیت نامی کمپرسور برحسب متر مکعب بر دقیقه می باشد. (تا ظرفیت ۲۰ متر مکعب بر دقیقه) به عنوان مثال، اگر یک کمپرسور با ظرفیت شش متر مکعب باشد نیاز به مخزنی با ظرفیت ۳ متر مکعب دارد.

استاندارد بدنه

ساخت استاندارد و انتخاب درست ضخامت بدنه و عدسی ها و جوش با کیفیت طبق استاندارد باشد.  مخزن هوای فشرده، همواره در معرض رطوبت بالا و آب خروجی کمپرسور می باشد. که باعث ایجاد خوردگی در داخل آن می گردد. لذا مهم تر از پوشش بیرون مخزن، پوشش داخل آن جهت جلوگیری از خوردگی شدید و حوادث ناشی از آن می باشد. جهت پوشش دهی داخل مخزن نیاز است که بتوان به راحتی به داخل مخزن دسترسی داشت که مستلزم وجود دریچه عبور و بازدید می باشد.

حداقل ضخامت رنگ

ضخامت رنگ داخل حداقل ۱۰۰ میکرون رنگ مقاوم به خوردگی می باشد. عوامل خورنده همراه، سطوح داخلی مخزن هوا را تحت تاثیر خوردگی شدید قرار می دهد. سرعت و فشار بالای هوا نیز می تواند مشکلاتی در ارتباط با سایش سطوح داخلی بر اثر برخورد شدید ذرات معلق به وجود آورد. مخزن هوای فشرده به صورت دائم در معرض ورود قطرات آب خروجی کمپرسور و عوامل خورنده ای از قبیل گازهای مخرب می باشد.

تخلیه آب

در صورت عدم تخلیه متواتر آب جمع شده درون مخزن هوا، عملا مخزن به یک منبع آب تبدیل می شود. که این امر خود باعث ایجاد خوردگی در داخل مخزن و همچنین مشکلات حاصل از آب ورودی به خط تولید می گردد. نصب شیر تخلیه اتوماتیک (به صورت برقی زمان دار و یا مکانیکی) باعث می شود عملا دغدغه تخلیه به موقع آب داخل مخزن حذف شود و بسیاری از مشکلات حاصل از وجود آب در خط هوای فشرده به راحتی مرتفع گردد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید