عنوان صفحه

۱۴
اسفند
درجه آزادی جابجائی و دورانی هر جسم
درجه آزادی جابجائی و دورانی هر جسم
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنالیز ارتعاشات . ارتعاش صنعت کویر . بازرسی تجهیزات دوار . بازرسی فنی تجهیزات . بینهایت جرم در یک جسم انعطاف پذیر یا جرم توزیع شده . پایش وضعیت . تشدید . درجه آزادی جابجائی و دورانی هر جسم . رزونانس یا تشدید . سه درجه آزادی جابجائی . سه درجه آزادی دورانی . شرکت ارتعاش صنعت کویر . عیوب قابل شناسایی از طریق آنالیز ارتعاشات .

درجه آزادی جابجائی و دورانی هر جسم

هر جسم صلب در فضا دارای سه درجه آزادی جابجائی و سه درجه آزادی دورانی است. اگر در هر یک از جهات، جسم صلب به وسیله یک تکیه گاه الاستیک مهار گردد، در اثر هر تحریک در آن درجه آزادی میتواند ارتعاش داشته باشد. یک سیستم مرکب از چند جسم صلب که با اتصالات انعطاف پذیر به هم متصل شده اند، به اندازه مجموع درجات آزادی تک تک اجسام، دارای درجه آزادی و مود ارتعاشی است.

تشدید

 

بینهایت جرم در یک جسم انعطاف پذیر یا جرم توزیع شده

یک جسم انعطاف پذیر یا جرم توزیع شده، بصورت تئوری از بینهایت جرم کوچک تشکیل شده و از این نظر دارای بینهایت درجه آزادی و مولد ارتعاشی است. ولی در عمل، تعداد محدودی از مولدهای ارتعاشی جسم که فرکانس آنها در محدوده کاری قرار دارد، دارای اهمیت میباشند و مولدهای ارتعاشی بالاتر در نظر گرفته نمیشوند.

بسته به نحوه تحریک سیستم ممکن است مولدهای مختلف یا درجات آزادی مختلف یک سیستم با هم کوپل شوند.

فرکانس یا سرعت بحرانی

 

تشدید

تشدید در سازه ها یا اجسام، به شرایطی اطلاق میگردد که بیشترین دامنه در پاسخ ارتعاشی سیستم ایجاد شود. این حالت هنگامی بوجود می آید که فرکانس نیروی تحریک یا فرکانس طبیعی سیستم، بر هم منطبق یا نزدیک به هم باشند. در این حالت، ارتعاشی با دامنه بالا و در نتیجه تنش بالائی در سیستم ایجاد میشود. بنابراین محاسبه فرکانس طبیعی یا تعیین محدوده تشدید در سیستم های ارتعاشی، دارای اهمیت بالائی است. فرکانس تشدید در شفت های دوار، به فرکانس یا سرعت بحرانی مشهور است. یکی از پارامترهای مهم در محدود کردن دامنه ارتعاش در حالت تشدید، مقدار میرائی در سیستم است که انرژی تزریق شده به سیستم را مصرف میکند.

درجه آزادی جابجائی و دورانی هر جسم

 

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید