عنوان صفحه

۲۰
اسفند
ترانسدیوسر Transducer
ترانسدیوسر Transducer
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . انواع ترانسدیوسر . ترانسدیوسر . ترانسدیوسر Transducer . ترانسدیوسر جابجائی . ترانسدیوسر سرعت . ترانسدیوسر شتاب . ترانسدیوسر یا پیک آپ . ترانسدیوسرهای غیر تماسی . شرکت ارتعاش صنعت کویر . کاربرد ترانسدیوسر . کاربرد ترانسدیوسر جابجائی . کاربرد ترانسدیوسر سرعت . کاربرد ترانسدیوسر شتاب . کاربرد ترانسدیوسرها .

ترانسدیوسر Transducer (که پیک آپ نیز نامیده میشود) وسیله ای برای تبدیل حرکت مکانیکی به یک سیگنال الکتریکی است.

ترانسدیوسرها بر اساس خواص متفاوتی کار میکنند که رایج ترین آنها پیزوالکتریک، ظرفیت خازنی، القای مغناطیسی، جریان گردابه ای و کرنش سنج میباشند. ترانسدیوسرهای لازم برای اندازه گیری ارتعاشات، بر اساس پارامتری که اندازه گیری میکنند، عبارتند از :
۱-جابجایی سنج
۲-سرعت سنج
۳-شتاب سنج

ترانسدیوسر

 

نوع سنسور

محدوده فرکانسی مزایا معایب

جابجایی

۰-۱۵۰۰ هرتز

غیرتماسی

دریافت ناهمواری های سطح بهمراه جابجایی، قابل کاربرد فقط برای اجسام رسانا، روش نصب دشوار، محدودیت فرکانسی

سرعت

۸-۱۵۰۰ هرتز

خودتحریک، مناسب پایش ماشینها،    قابلیت نصب دستی

دارا بودن قسمتهای متحرک، داشتن ابعاد هندسی بزرگ و جرم زیاد، حساسیت به میدان مغناطیسی، محدودیت فرکانسی
شتاب ۱-۲۰۰۰۰ هرتز محدوده فرکانسی بالا، استحکام زیاد، ابعاد کوچک، قابلیت نصب دستی

محدودیت دمائی

ترانسدیوسر جابجائی

رایج ترین نوع ترانسدیوسر جابجائی (که غیر تماسی می باشد) پروکسیمیتی پراب نام دارد و شامل پراب، کابل و نوسان ساز می باشند.

اساس کار ترانسدیوسرهای غیر تماسی، بدین صورت است که به کمک یک جریان نوسانی یا فرکانس حدودا ۱٫۵ میلی هرتز در نوک پراب

یک میدان مغناطیسی تولید می شود که این میدان مغناطیسی هنگام قرار گرفتن پراب در نزدیکی شفت، باعث ایجاد جریان گردابه ای در شفت می گردد که معادل اتلاف انرژی است و باعث کاهش دامنه نوسان جریان تحریک کننده می شود.

از آنجا که جریان گردابه ای ایجاد شده، به فاصله نوک پراب و شفت بستگی دارد، هرگونه تغییر در این فاصله، بصورت تغییر ولتاژ دی سی خروجی ظاهر می گردد. لذا دامنه کاربرد این ترانسدیوسرها، با توجه به فاصله تقریبی نوک پراب از شفت مشخص می شود. با توجه به اینکه رفتار جریان گردابه ای، به رسانائی و نفوذپذیری جنس شفت بستگی دارد. لذا تنظیم یک ترانسدیوسر غیرتماسی برای شفت های مختلف متفاوت خواهد بود و نوع عملیات سطحی روی شفت یا ماشین کاری، بر روی سیگنال خروجی ترانسدیوسر تاثیر دارد.

ترانسدیوسر شتاب

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید