عنوان صفحه

۲۲
اسفند
ترانسدیوسر جابجائی
ترانسدیوسر جابجائی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . استحکام فیزیکی . اندازه گیری حرکت دینامیکی شفت . اندازه گیری موقعیت استاتیکی شفت . انواع ترانسدیوسر جابجائی . ترانسدیوسر جابجائی . ترانسدیوسر غیرتماسی . حساسیت مناسب برای اندازه گیری فاز . شرکت ارتعاش صنعت کویر . قابلیتها و مزایای ترانسدیوسر جابجائی . محدوده فرکانسی . محدوده فرکانسی ترانسدیوسر جابجائی . معایب ترانسدیوسرهای جابجائی . نصب ترانسدیوسر جابجائی .

ترانسدیوسر جابجائی

وجود مواد غیر هادی مانند هوا، روغن، گاز و پلاستیک در فضای بین نوک پراب و سطح شفت، تاثیری بر اندازه گیری ترانسدیوسرهای غیرتماسی نخواهد داشت ولی از طرف دیگر، هرگونه ناهمگونی و ناصافی سطح شفت تاثیر مستقیم بر اندازه گیری دارد و موجب خطا خواهد شد. این حسگرها برای فاصله هوائی بین ۱۰ میلیمتر تا ۹۰ میلیمتر مناسب هستند.

نصب ترانسدیوسر جابجائی

به هنگام نصب این ترانسدیوسر باید حسگر، نسبت به جنس شفت کالیبره شود. این ترانسدیوسرها علاوه بر اندازه گیری جابجائی نسبی شفت، به سطح شفت و پستی و بلندی ها و سوراخ های موجود در آن و تغییر در رسانائی آن حساس می باشند. ترانسدیوسر غیرتماسی، همچنین به دایره نبودن مقطع شفت، نیز حساس و تشخیص و تفکیک ارتعاشات از آن دشوار است.

 

محدوده فرکانسی

محدوده فرکانسی مجاز برای این نوع ترانسدیوسرها از صفر تا حدود ۱۵۰۰ هرتز است و توانائی اندازه گیری جابجائی ایستا را نیز دارد و بطور کلی قدرت تشخیص جابجائی های آرام و جابجائی های خیلی سریع (تا حد مجاز فرکانس مربوطه) را دارد. این ترانسدیوسر اغلب بصورت دائمی روی پوسته یاتاقان نصب میشود و جابجائی نسبی سطح محور دوار را نسبت به نوک حسگر اندازه گیری می کند.

در هنگام نصب این نوع ترانسدیوسر موارد زیر باید رعایت گردد :

۱-محل نصب آنها از استحکام کافی برخوردار باشد.

۲-نوک پراب به نحوی در مقابل شفت قرار گیرد که میدان القائی ایجاد شده، از اجزای دیگری به غیر از شفت عبور نکند.

۳-سطح مقطع شفت در محل نصب ترانسدیوسر غیرتماسی باید کاملا دایره ای باشد.

قابلیتها و مزایای ترانسدیوسر جابجائی به شرح ذیل می باشد :

۱-اندازه گیری حرکت دینامیکی شفت.

۲-اندازه گیری موقعیت استاتیکی شفت.

۳-حساسیت(عکس العمل)زیاد در محدوده کاری، از صفر (حالت استاتیکی یا دی سی) تا ۱۵۰۰ هرتز.

۴-حساسیت مناسب برای اندازه گیری فاز در محدوده کاری ترانسدیوسر.

۵-کالیبراسیون ساده.

۶-استحکام فیزیکی با ضریب اطمینان بالا.

۷-دارای انواع مختلف از نظر ساختار فیزیکی.

۸-مناسب نصب در محیط های خشن و سخت، دارا بودن کاربردهای متفاوت و استفاده همزمان از آنها .

ترانسدیوسرهای جابجائی دارای معایب زیر میباشند :

۱-حساس به ناهمواری های سطح شفت  و همچنین حساس به ضریب مغناطیسی جنس شفت.

۲-حساس به جنس شفت.

۳-لزوم رسانا بودن سطح شفت.

۴-حساسیت دینامیکی خیلی پائین در محدوده فرکانسی بزرگتر از ۱۵۰۰ هرتز.

۵-نیاز به منبع انرژی الکتریکی خارجی.

۶-نیاز به انتخاب صحیح پراب، مناسب با مقاومت(امپدانس)کابل.

۷-حساسیت به تداخل امواج پراب های جابجائی مجاور.

۸-حساسیت به وجود تشدید در پایه های نصب پراب

۹-محدوده دمائی پائین.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید