عنوان صفحه

۲۸
اسفند
ترانسدیوسر سرعت
ترانسدیوسر سرعت
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . اندازه گیری ارتعاشات . ترانسدیوسر سرعت . ترانسدیوسرهای اندازه گیری ارتعاشات . ساختمان الکتریکی ترانسدیوسر . شرکت ارتعاش صنعت کویر . فرکانس ترانسدیوسرهای سرعت . فرکانس طبیعی ترانسدیوسرهای سرعت . قابلیت های ترانسدیوسر سرعت . محدودیت های ترانسدیوسر . مزایای ترانسدیوسر سرعت . معایب ترانسدیوسرهای سرعت . نحوه کار ترانسدیوسر سرعت . نصب ترانسدیوسر سرعت .

ترانسدیوسر سرعت

این ابزار از قدیمی ترین ترانسدیوسرهای اندازه گیری ارتعاشات به حساب می آید. این ترانسدیوسر دارای یک جرم لرزان(آهنربای دائمی) است که توسط فنر مهار میشود. طرز کار این ترانسدیوسر به این صورت است که ترانسدیوسر روی جسم در حال ارتعاش بوسیله پیچ محکم بسته میشود. پوسته خارجی ترانسدیوسر همراه با جسم ارتعاش میکند، در حالیکه جرم داخلی تقریبا ساکن می ماند. حرکت نسبی آهنربای دائمی در داخل سیم پیچ باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود که ولتاژ آن با سرعت حرکت متناسب است و بدین صورت میتوان سرعت مطلق حرکت ارتعاشی را به دست آورد.

فرکانس ترانسدیوسرهای سرعت

 

فرکانس طبیعی ترانسدیوسرهای سرعت، معمولا در حدود ۸ هرتز است(ترانسدیوسرهایی که برای پایش ماشینها بکار می روند)

که در واقع مربوط به فرکانس طبیعی جرم داخلی است. به علت وجود روغن در دو طرف جرم داخلی پاسخ ترانسدیوسر در فرکانس تشدید، به شدت میرا میشود. محدوده فرکانسی مفید برای این ترانسدیوسرها حدودا از فرکانس ۸ تا ۱۵۰۰ هرتز است. زیرا در این محدوده ترانسدیوسر بصورت خطی عمل می کند. جرم این ترانسدیوسر نسبتا زیاد است و زمانی که روی ماشینها و اجسام سبک نصب شود ممکن است در رفتار ارتعاشی جسم تاثیر بگذارد. احتمال بروز شکست و خرابی در این ترانسدیوسر بعلت وجود قسمتهای متحرک داخلی سنگین، بیشتر است. سیم پیچ جانبی این ترانسدیوسر باعث میشود که نسبت به میدانهای الکترومغناطیسی خارجی نیز حساسیت داشته باشد. و در نتیجه امواج الکترومغناطیسی خارجی را دریافت و یا سیگنال ارتعاشی جمع میکند و این سیگنال برآیند را به آنالیزور می فرستد.

روش کنترل عدم وجود میدانهای الکترومغناطیس

 

یک روش ساده برای کنترل عدم وجود میدانهای الکترومغناطیس در اطراف ترانسدیوسر این است که ترانسدیوسر در نزدیکی سطحی که ارتعاش آن باید اندازه گیری شود بدون تماس نگه داشته شود. در صورت وجود یک سیگنال قوی (در محدوده فرکانس ۵۰ هرتز) در خروجی ترانسدیوسر می توان به وجود میدان های خارجی برد.

با توجه به اینکه ترانسدیوسرهای سرعت بر اساس میدان الکترومغناطیس القایی عمل میکنند، در هنگام نصب آنها نکات زیر باید رعایت گردد :

۱-نزدیک به میدان مغناطیسی مانند میدان مغناطیسی موتورها نباشد.

۲-درجه حرارت سطح محل نصب تاثیری در میرایی ترانسدیوسر نداشته باشد.

۳-جرم ترانسدیوسر تاثیری بر رفتار سیستم ارتعاشی نداشته باشد.

ترانسدیوسر سرعت

 

قابلیت ها و مزایای ترانسدیوسر به شرح ذیل میباشد :

۱-اندازه گیری سرعت مطلق محل نصب.

۲-نصب آسان روی قسمتهای خارجی ماشینها.

۳-حساسیت مناسب در محدوده فرکانسی ۸ تا ۱۵۰۰ هرتز.

۴-ساختمان الکتریکی خود تحریک.

۵-عدم نیاز به کابل و سیم کشی مخصوص.

۶-دارا بودن انواع مختلف از نظر ساختار فیزیکی.

ترانسدیوسر سرعت دارای محدودیت های زیر میباشد :

۱-حساسیت به محل نصب و روش نصب.

۲-ناتوانی در اندازه گیری ارتعاشات مطلق محور به علت تماسی بودن.

۳-کالیبراسیون مشکل.

۴-حساسیت ضعیف در خارج از محدوده فرکانسی ۸ تا ۱۵۰۰ هرتز.

۵-خطا در اندازه گیری دامنه و فاز در فرکانس های کمتر از ۳۰ هرتز.

۶-محدوده کاری بالاتر از فرکانس طبیعی ترانسدیوسر(۸ هرتز).

۷-احتمال شکست در اثر خستگی در قطعات متحرک داخلی.

۸-حساسیت به دما.

۹-نصب مشکل در فضاهای کوچک (چون در ابعاد هندسی نسبتا بزرگی برخوردار است).

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید