عنوان صفحه

۰۵
فروردین
ترانسدیوسر شتاب
ترانسدیوسر شتاب
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . انواع ترانسدیوسر . ترانسدیوسر شتاب . ترانسدیوسرهای ارتعاش سنجی . شتاب سنج پیزوالکتریک . شرکت ارتعاش صنعت کویر . فرکانس ترانسدیوسرهای شتاب . قابلیت ها و مزایای ترانسدیوسر شتاب . محدودیت های ترانسدیوسر . محدودیت های ترانسدیوسر شتاب . مزایای شتاب سنج . نحوه عملکرد ترانسدیوسر شتاب . نحوه کار ترانسدیوسر شتاب .

ترانسدیوسر شتاب

شتاب سنج پیزوالکتریک، یکی از متداولترین انواع ترانسدیوسرهای شتاب است. این نوع شتاب سنج دارای یک کریستال پیزوالکتریک از جنس کوارتز و یک جرم است که توسط یک فنر به کریستال فشار وارد می آورد. خاصیت مواد پیزوالکتریک این است که وقتی تحت فشار قرار می گیرند، بار الکتریکی تولید میکنند.

در عمل وقتی که ترانسدیوسر به جسم در حال ارتعاش بسته میشود جرم تمایل به سکون دارد ولی پوسته ترانسدیوسر همراه با جسم ارتعاش میکند و در نتیجه ماده پیزوالکتریک دائما فشرده و رها می شود و در خروجی یکبار الکتریکی که دائما علامت آن عوض میشود ایجاد میکند. بار خروجی متناسب با نیروی وارد شده به ماده پیزوالکتریک و در نتیجه متناسب با شتاب جسم مرتعش است. بنابراین یک راه ساده برای محاسبه یک نیروی داخلی موجود در ماشین، استفاده از شتاب سنج است. زیرا ولتاژ خروجی شتاب سنج متناسب با نیروی داخلی ماشین است. بر اساس سختی کریستال ها و فنر فولادی عموما شتاب سنج هایی که برای نظارت کردن بر ماشینها بکار میروند دارای فرکانس تشدید بسیار بالایی میباشند.(حدود ۲۵ کیلو هرتز) محدوده کاری مفید شتاب سنج ها معمولا بین ۵ تا ۱۰۰۰۰ هرتز است که به ابعاد شتاب سنج بستگی دارد بنابراین وسعت کاربرد شتاب سنج ها خیلی بیشتر از ترانسدیوسرهای سرعت و جابجایی است.

حساسیت و پاسخ فرکانسی شتاب سنج ها با ابعاد هندسی آنها رابطه مستقیم دارد. شتاب سنج های کوچک حساسیت کمتری دارند اما دارای محدوده کاری وسیعی میباشند. زیرا فرکانس تشدید بالایی دارند. شتاب سنج های بزرگ حساسیت بیشتری دارند اما محدوده کاری کمتری دارند زیرا فرکانس تشدید پایینی دارند. ترانسدیوسری که عموما برای پایش ماشین انتخاب میشود، شتاب سنج است.

مزایای شتاب سنج

شتاب سنج مزایای زیادی دارد که عبارتند از : استحکام خیلی زیاد، ابعاد هندسی کوچک، محدوده کاری خیلی وسیع، عکس العمل دینامیکی خیلی زیاد.

هنگام کار با شتاب سنج ها باید توجه داشت که این ترانسدیوسرها به همان اندازه که به حرکت حساسیت دارند به حرارت هم حساس می باشند.

قابلیت ها و مزایای ترانسدیوسر شتاب عبارتند از :

۱-اندازه گیری حرکت مطلق محل اتصال.

۲-نصب آسان به قسمت های خارجی ماشینها از طریق چسپاندن  یا روش های دیگر.

۳-حساسیت یا عکس العمل پویای خوب در محدوده فرکانسی ۵ تا ۱۰۰۰۰ هرتز.

۴-حساسیت مناسب برای اندازه گیری زاویه فاز در محدوده کاری ترانسدیوسر.

۵-ساختمان الکترونیکی با استحکام بالا و قابلیت اطمینان زیاد.

۶-محدوده کاری پائین تر از فرکانس طبیعی ترانسدیوسر.

۷-دارای انواع ویژه برای کار در محدوده های دمائی بالا.

۸-محدوده فرکانسی وسیع.

۹-دارای ساختارهای فیزیکی بسیار متنوع..

۱۰-ابعاد فیزیکی کوچک.

ترانسدیوسر شتاب دارای محدودیت های زیر میباشد :

۱-حساسیت به روش نصب و شرایط سطح.

۲-ناتوانی در اندازه گیری ارتعاشات مطلق شفت به علت تماس داشتن.

۳-کالیبراسیون مشکل.

۴-نیاز به تقویت کننده بار.

۵-حساسیت کابل ترانسدیوسر نسبت به حرکت، نویز و تداخل امواج الکتریکی.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید