عنوان صفحه

۳۱
اردیبهشت
کالیبراسیون ابزار دقیق
کالیبراسیون ابزار دقیق
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر . کالیبراسیون ابزار دقیق . کالیبراسیون ابزار دقیق در استان کرمان . کالیبراسیون ابزارآلات اندازه گیری جوش . کالیبراسیون چیست؟ . کالیبراسیون سنسورهای دما . کالیبراسیون سنسورهای دما در استان کرمان . کالیبراسیون سنسورهای فشار . کالیبراسیون سنسورهای فشار در استان کرمان . کالیبراسیون سنسورهای ویبره . کالیبراسیون سنسورهای ویبره در استان کرمان . کالیبراسیون شیرآلات اطمینان . کالیبراسیون شیرآلات اطمینان بویلرها . کالیبراسیون شیرآلات اطمینان در استان کرمان . کالیبراسیون مجدد .

کالیبراسیون ابزار دقیق

تعریف کلی کالیبراسیون

تعاریف متعددی برای کالیبراسیون ارائه شده است. مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد. جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد و تنظیم آن در مقایسه با استاندارد.

کالیبراسیون چیست؟

تعریف دیگری که می توان ارائه داد این است که کالیبراسیون مقایسه دو سیستم یا وسیله اندازه گیری است (یکی با عدم قطعیت معلوم و دیگری با عدم قطعیت نامعلوم) به منظور محاسبه عدم قطعیت وسیله ای که عدم قطعیت آن نامعلوم است.

ISO 10012 استاندارد

کالیبراسیون ابزار دقیق

تعریف دیگری که در ایزو۱۰۰۱۲ آمده است کالیبره کردن را چنین معرفی کرده است :

مجموعه ای از عملیات که تحت شرایط مشخصی انجام می شود و رابطه بین مقادیر نشان داده شده توسط وسیله اندازه گیری و مقادیر متناظر آن کمیت توسط استاندارد مرجع را مشخص می نماید.

 معمولا کالیبراسیون اولیه دستگاه آزمون و اندازه گیری در مرحله ساخت و تولید آن انجام می گیرد که می تواند شامل این مراحل باشد :

درجه بندی دستگاه، تنظیم مدارات الکتریکی موجود روی وسیله مانند تنظیم نشان دهنده های دیجیتالی، تخمین عدم قطعیت و پایداری دستگاه.

کالیبراسیون مجدد

پس از این مراحل وسیله اندازه گیری با توجه به طول عمر آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کالیبراسیون مجدد جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاهها و کنترل کیفیت اجزای آنها مورد نیاز است. بنابراین با کالیبراسیون مجدد می توان عوامل و اجزائی از دستگاه را که کیفیت خود را از دست داده است را شناسایی کرد.

کالیبراسیون مجدد

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید