عنوان صفحه

۱۸
خرداد
ترموگرافی در صنعت برق
ترموگرافی در صنعت برق
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون ترموگرافی . آزمون ترموگرافی تجهیزات دوار . استفاده از ترموگرافی در کنار سایر تست ها . بازرسی سیستمهای گرمایشی کف ساختمان با ترموگرافی . ترموگرافی تابلو برق . ترموگرافی تابلو برق در استان کرمان . ترموگرافی ترانس در کرمان . ترموگرافی ترانسفورماتور در کرمان . ترموگرافی داکت در استان کرمان . ترموگرافی در استان کرمان . ترموگرافی در ساختمان . ترموگرافی کوره در استان کرمان . شرکت ارتعاش صنعت . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . صرفه جویی انرژی با ترموگرافی .

ترموگرافی در صنعت برق

به کارگیری روشهای مختلف نگهداری و تعمیرات در صنعت برق و پایه ریزی اصول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد.

تاکنون روشهای متفاوتی در ارتباط با نگهداری و تعمیرات عرضه شده است. که می توان به روش هایی مانند تعمیرات بعد از خرابی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات با دیدگاه بهره وری اشاره کرد. اما امروزه جدای از روشها، دیدگاه نگهداری بهتر از تعمیرات و پیشگیری قبل از خرابی به عنوان اصلی ترین دیدگاه در نظر گرفته شده در صنعت برق است. البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بررسی دائم وضعیت تجهیزات با دیدگاه های فوق و اجرای روشهای مراقبت وضعیت و انجام نگهداری و تعمیرات پیش گویانه از روشهای موفق و موثر جهت تحقق اهداف اشاره شده می باشد.

یکی از روشهای مراقبت وضعیت و پیش بینی عیوب تجهیزات شبکه های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، استفاده از تصویر برداری حرارتی (ترموویژن) می باشد.

ترموگرافی

در این روش بر اساس تصاویر حرارتی تهیه شده توسط دوربین های ترموویژن از تجهیزات مختلف و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزارهای پیشرفته می توان عیوب و نقاط ضعف تجهیزات مختلف را قبل از آنکه به عیوب عمده تبدیل گردیده و منجر به خسارات مالی و احیانا انسانی شده و ادامه تولید را با وقفه مواجه نماید، آشکار و از بروز آنها جلوگیری کرد. تجزیه و تحلیل و تفسیر تصاویر حرارتی بر اساس شرایط تجهیزات، استانداردها و دمای مجاز آنها انجام می گیرد. و بر این اساس سرویس ها و تعمیرات مربوطه انجام می شود. الویت بندی تجهیزات، زمان انجام کار، عوامل و فاکتورهای موثر، روشهای جمع آوزی اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، تعیین معیارها و استانداردها، بررسی صرفه جویی های اقتصادی مواردی است که در خصوص این روش (همانند روش های دیگر مراقبت وضعیت) باید بررسی و به آن پرداخته شود.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید