عنوان صفحه

۰۷
تیر
بازرسی جرثقیل ها
بازرسی جرثقیل ها
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . بازرسی ادواری از جرثقیل در استان رمان . بازرسی ادواری از جرثقیل در کرمان . بازرسی انواع جرثقیل در استان کرمان . بازرسی انواع جرثقیل در کرمان . بازرسی جرثقیل بازوئی و دیواری . بازرسی جرثقیل در استان کرمان . بازرسی جرثقیل در کرمان . بازرسی جرثقیل دروازه ای . بازرسی جرثقیل سقفی . بازرسی جرثقیل سقفی آویز . بازرسی جرثقیل سقفی پل دار متحرک . بازرسی جرثقیل سقفی تک پل آویز . بازرسی جرثقیل سقفی دو پل . تست بازرسی جرثقیل . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . موارد بازرسی جرثقیل .

بازرسی جرثقیل ها

اهمیت استفاده از جرثقیل در صنایع بسیار زیاد است. جرثقیل ، نصب دستگاه ھا ، ساختمان بناها، تخلیه و بارگیری کشتی ها و غیره را آسان تر نموده است . چنانچه از این وسائل به خوبی نگهداری نشود و مورد بازرسی فنی و آزمایش مرتب قرار نگیرد چه بسا ممکن است صدمات عظیمی به دستگاه ها، تجهیزات و کارکنان وارد آید.

جرثقیل ها و وسائل بالابر

برای جلوگیری از بروز این صدمات و پیش آمدها، جرثقیل ها و وسائل بالابر بایستی مرتبا و تحت برنامه زمان بندی شده ای مورد بازرسی فنی و آزمایش قرار گیرند تا نواقص و معایب آنها برطرف و برای کار بدون خطر آماده باشند.

بازرسی جرثقیل ها

تصادفات و ضایعات بسیاری در اثر بی توجهی و عدم بازرسی فنی و آزمایش به موقع جرثقیل ها و وسائل بالابر به وقوع پیوسته که اکثر آنھا قابل اجتناب بوده اند. برای جلوگیری از بروز خسارات ناشی از فرسایش و خرابی قطعات ، جرثقیل ها و سایر وسائل بالابر می باید تحت نظام و مقررات بازرسی فنی که از طرف موسسات و سازمان های ذیصلاح منتشر می شود بطور کامل اجزاء هر دستگاه بر حسب کارکرد آن در زمان معین مورد بازرسی فنی و آزمایش قرار گرفته و در صورت لزوم تعمیر و ترمیم گردد .

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید