عنوان صفحه

۲۵
شهریور
ایمنی در ترموگرافی
ایمنی در ترموگرافی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون های استاندارد ایمنی ترموگرافی در کرمان . آزمون های ایمنی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی در کرمان . آزمون های ایمنی ترموگرافی تجهیزات دوار در کرمان . احتمال پاشش سیالات و مواد روانكار . ارتعاش صنعت کویر کرمان . اصول ایمنی بازرسی ترموگرافی در صنعت . اصول ایمنی ترموگرافی . اصول ایمنی ترموگرافی در بازرسی از تجهیزات دوار . ایمنی بازرسی ترموگرافی در صنایع . ایمنی در ترموگرافی . رعایت استانداردهای لازم در ترموگرافی . رعایت اصول ایمنی ترموگرافی در کرمان . رعایت اصول ایمنی در هنگام ترموگرافی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان .

ایمنی در ترموگرافی

به دلیل وجود خطراتی مانند شوک الکتریکی یا آرک، خطر برق گرفتگی و مواردی از این قبیل، روشها و استانداردهای متعددی جهت بازرسی ترموگرافی(ترموویژن) تجهیزات الکتریکی تهیه و تدوین شده است. اما با توجه به گستردگی کاربردهای بازرسی ترموگرافی، موضوع ایمنی در سایر بخشها نیز اهمیت یافته و عدم توجه به نکات ایمنی در این بخشها، خطرات و صدماتی را در پی خواهد داشت. یکی از بخشهای پرکاربرد بازرسی ترموگرافی، تصویربرداری حرارتی از تجهیزات مکانیکی است. گاهی اوقات در صورت عدم رعایت اصول ایمنی، احتمال بروز حادثه در تست حرارتی تجهیزات مکانیکی، نه تنها کمتر از تجهیزات الکتریکی نبوده، بلکه دامنه آسیب های احتمالی، بیشتر نیز خاهد بود.

اصول ایمنی ترموگرافی در بازرسی از تجهیزات دوار

از جمله تجهیزات مهم و پر تعدادی که در بخش تجهیزات مکانیکی، پتانسیل بالایی برای بازرسی ترموگرافی آنها وجود دارد، تجهیزات دوار هستند. الکتروموتورها، پمپ ها، فن ها، کمپرسورها و بسیاری تجهیزات دیگر، از جمله تجهیزات دواری هستند که در بخشهای مختلف صنایع وجود دارند و با استفاده از بازرسی ترموگرافی می توان برخی از عیوب این تجهیزات با را با دقت و کیفیت بالایی تشخیص داد. در هنگام بازرسی ترموگرافی تجهیزات دوار، احتمال وقوع حوادثی وجود دارد که عدم توجه به موارد ایمنی و وقوع آنها، سوانح و خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

اصول ایمنی ترموگرافی در بازرسی از تجهیزات دوار

رعایت اصول ایمنی

درگیر شدن لباس کار یا بند دوربین ترموگرافی با اجزاء دواری مانند شفتها و کوپلینگها، از جمله مواردی است که در صورت عدم توجه، احتمال وقوع حادثه، بسیار بالا خواهد بود. در بسیاری موارد، شفتها، کوپلینگها، پروانه ها و سایر اجزاء دوار، جهت افزایش سطح ایمنی، توسط کاورهای محافظ، پوشیده می شوند و این وضعیت مانع از انجام بازرسی ترموگرافی این اجزاء می گردد. در مواردی که نیاز به برداشتن کاورها باشد، توصیه می شود که ابتدا تجهیز مورد نظر از مدار خارج و متوقف گردد و پس از برداشتن کاور و استارت مجدد، با رعایت فاصله مجاز و سایر نکات ایمنی، بازرسی ترموگرافی انجام شود.

احتمال پاشش سیالات و مواد روانکار

از دیگر مواردی که در حین بازرسی ترموگرافی تجهیزات دوار باید به آن توجه شود، احتمال پاشش سیالات و مواد روانکار از اطراف شفتهای این تجهیزات است. این مشکل می تواند بر اثر تنظیم نبودن و یا گرم شدن روانکار بر اثر افزایش دما باشد که سیال یا روانکار نشت یافته، توسط شفت در حال چرخش، به اطراف پاشیده می شود. در صورت وجود چنین مشکلی، علاوه بر پاشش مواد به سر و صورت و چشم، احتمال آلوده شدن لنز دوربین ترموگرافی و آسیب دیدن آن نیز وجود دارد. در اینگونه موارد توصیه می شود که شخص بازرس، در زاویه پاشش سیالات قرار نگرفته و همچنین از عینک های ایمنی استفاده نماید. همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که شما باید یک بازرسی ایمن و صحیح را انجام دهید و برای دستیابی به این مهم، توجه به برخی جزئیات و نکات ظریف، کمک شایانی خواهد نمود.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید