عنوان صفحه

۳۱
شهریور
تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی
تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع آزمون ترموگرافی . انواع آزمون ترموگرافی در ساختمان . بازرسی ترموگرافی در کرمان . بازرسی خطوط لوله به کمک ترموگرافی . بازرسی سیستمهای گرمایشی کف ساختمان با ترموگرافی . بازرسی طبقات ساختمان با ترموگرافی . ترموگرافی کانالها در کرمان . تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی . تشخیص وجود نشتی در لوله های زیر زمینی با ترموگرافی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شناسایی عیوب لوله ها در زیر زمین با ترموگرافی . کاربرد ترموگرافی در بازرسی ساختمان .

تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی

منظور از لوله های زیر زمینی، لوله هایی است که پس از قرارگیری در داخل کانالها، روی آنها با خاک پوشانده می شود. بروز نشتی یکی از مشکلات پرتکرار در لوله های زیر زمینی است. در شرایط صحیح، تکنیک بازرسی ترموگرافی می تواند در تشخیص وجود نشتی در مسیر عبور لوله های زیر زمینی سرد و گرم مورد استفاده قرار گیرد. در صورت وجود نشتی در لوله های مدفون شده در زیر خاک، سیال به محیط اطراف محل نشتی نفوذ کرده و گسترش می یابد. چنانچه دمای سیال نشت یافته به میزان کافی بالا یا پایین باشد، موجب بروز تغییر دما و الگوی حرارتی نواحی اطراف محل نشتی خواهد شد الگوی حرارتی نشتی در لوله های زیر زمینی معمولاً بصورت اشکال و الگوهای نامنظم و در اطراف مسیر عبور لوله ها ظاهر می شود.

امکان تشخیص وجود نشتی در لوله های زیر زمینی به عواملی بستگی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:

دمای سیال عبوری از لوله ها.

ساختار بدنه و نوع پوشش محافظ سطح لوله ها.

عمق محل قرارگیری لوله ها نسبت به سطح زمین.

نوع و جنس پوششی خاک که لوله ها در زیر آن مدفون شده اند.

میزان رطوبت موجود در خاک.

نوع پوشش سطح زمین.

تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی

بهترین زمان بازرسی ترموگرافی لوله ها

بهترین زمان جهت انجام بازرسی ترموگرافی لوله ها یا همان خطوط انتقال سیالات زیر زمینی، ساعات میانی شب و در شرایط هوای آرام و بدون وزش باد است. در شب هنگام، تاثیر انرژی حرارتی خورشید و پدیده انعکاس نیز به کمترین میزان خواهد رسید بازرسی را هم میتوان بصورت هوایی انجام داد. در حین بازرسی بایستی برای دوربین ترموگرافی فوکوس و فاصله مناسبی را در امتداد مسیر عبور لوله های زیر زمینی در نظر گرفت. در مسیرهای داغ معمولاً الگوی حرارتی یکسان و در امتداد مسیر عبور لوله ها بیانگر سلامت پایپینگ و عدم وجود نشتی است. الگوهای حرارتی بی قائده و نامنظم که تناسبی با مسیر عبور لوله ها ندارند، موارد احتمالی وجود نشتی بوده و بایستی علامت گذاری شده و محل آنها خاک برداری و سطوح لوله در این نواحی بازدید گردد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید