عنوان صفحه

۰۷
مهر
اصول تست رادیوگرافی
اصول تست رادیوگرافی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون رادیوگرافی در صنعت . ارتعاش صنعت کویر کرمان . اصول تست رادیوگرافی . بازرسی غیر مخرب توسط رادیوگرافی . تست رادیو گرافی در استان کرمان . تست رادیوگرافی برای خطوط لوله . تست رادیوگرافی برای مخازن تحت فشار . تست رادیوگرافی تجهیزات صنعتی در استان کرمان . تست رادیوگرافی چیست . تست رادیوگرافی در کرمان . تست های غیر مخرب . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاربرد اشعه ایکس یا اشعه گاما در رادیوگرافی چیست . کاربرد رادیوگرافی در صنعت .

اصول تست رادیوگرافی

یک روش حجمی در تست های غیر مخرب است که بر اساس اختلاف در جذب اشعه نافذ به وسیله قطعه مورد بازرسی و با استفاده از تشعشعات الکترومغناطیسی با طول موج های خیلی کوچک یا تشعشعات ذره ای آلفا و بتا یا نوترون انجام می شود به خاطر اختلاف در دانسیته و تغییر در ضخامت قطعه یا اختلاف در خواص جذب که به خاطر اختلاف در ترکیب و وجود عیوب می باشد، قسمت های مختلف قطعه مورد آزمایش، مقادیر مختلفی از اشعه نافذ را جذب می کنند.

اشعه ایکس یا اشعه گاما در رادیوگرافی

در تست رادیوگرافی معمول، یک جسم توسط اشعه ایکس یا اشعه گاما پرتو دهی می شود و قسمتی از تشعشع که به وسیله جسم جذب نشده است، به یک برگه فیلم برخورد می کند. اشعه جذب نشده به فیلم برخورد می کند و اثری شبیه به اثر نور در فیلم عکاسی روی فیلم می گذارد. با ظهور فیلم، یک شکل دو بعدی که به صورت نقاط تیره و روشن می باشد پدید می آید در اثر تغییر در دانسیته یا ضخامت یا ترکیبات جسم مورد آزمایش، تغییراتی در شدت اشعه عبور کرده به وجود می آید و در نهایت دانسیته عکس به دست آمده تغییر می کند. ارزیابی فیلم بر اساس اختلاف در دانسیته فیلم با مشخصات معلوم یا در اثر حضور عیوب در جسم مورد آزمایش انجام می شود.

 

نقش پروتون در رادیوگرافی

در تست رادیوگرافی توسط پروتون، وقتی که یک اشعه از پروتن های تک انرژی از ضخامت ماده عبور می کند بیشتر ترقیق بعد از عبور اشعه از ۹۰درصد مسافت صورت می گیرد برای پیدا کردن تغییرات ضخامت در حدود ۰٫۰۵ درصد می توان از تکنیک رادیوگرافی با پروتن استفاده کرد که بهتر از روش های معمول رادیو گرافی است. مزیت استفاده از تکنیک رادیوگرافی با پرتوهای تک انرژی، قابلیت تشخیص عالی تغییر ضخامت می باشد. به علاوه، ترقیق کم دسته پرتو در ۸۰ تا ۹۰ درصد اولیه مسیر آن، قابلیت رادیوگرافی وسایل بیولوژیکی را به آن داده است. منبع پروتون اغلب به صورت یک سیکلوترون می باشد. انرژی پروتن باید با توجه به ضخامت قطعه تنظیم شود. فیلم ها و صفحات شدت دهنده در رادیوگرافی پروتن شبیه فیلم ها و صفحات مورد استفاده در رادیوگرافی به روش ایکس می باشد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید