عنوان صفحه

۱۲
مهر
بالانس تجهیزات دوار
بالانس تجهیزات دوار
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنبالانسی در خمیدگی شفت . ارتعاش صنعت کویر کرمان . اهمیت بالانس تجهیزات دوار . بالانس الکتروموتور در کرمان . بالانس انواع فن در کرمان . بالانس پروانه پمپ در کرمان . بالانس تجهیزات دوار در کرمان . بالانس در محل . بالانس در محل کرمان . بالانس دو صفحه . بالانس روتور در کرمان . بالانس شفت در کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شناسایی نابالانسی در تجهیزات دوار . نابالانسی در تجهیزات دوار .

بالانس تجهیزات دوار

یکی از عوامل اصلی به وجود آورنده ارتعاش در ماشین های دوار نابالانسی در آنها می باشد. به منظور رسیدن به حداقل دامنه ارتعاش در ماشین های دوار، لازم است که مقدار نابالانسی جرمی به کمترین حد ممکن برسد بالانس یکی از فعالیتهایی است که می بایست پیش از مونتاژ ماشین های دوار بر روی روتور یا عضو چرخشی آن انجام شود.

نابالانسی

به بیان ساده برابر نبودن جرم در نقاط مختلف روتور باعث ایجاد نیروی چرخشی در حین دوران شده که با سرعت چرخش و فاصله جرم تا محور دوران نسبت مستقیم دارد. نیروی ایجاد شده توسط جرم اضافی بر روی روتور به عنوان نیروی نابالانسی شناخته می شود. این نیروی نابالانسی می تواند باعث ایجاد ارتعاش در ماشین های دوار گردد. در حقیقت عملیات بالانس بر روی روتور، برآیند نیروها در حین چرخش را به حداقل می رساند یا به عبارت دیگر بالانس جرمی، توزیع جرم در روتور را متوازن می کند. از این رو با بالانس روتور می توان ارتعاشات حاصل از نابالانسی را به حداقل رساند.

بالانس

ماشین های دوار چه پیش از نصب و چه پس از آن ممکن است به بالانس نیاز داشته باشند. همان گونه که گفته شد بالانس یکی از فعالیت هایی است که باید پیش از مونتاژ دستگاه بر روی روتور انجام شود. در برخی ماشین های حساس حتی پس از مونتاژ نیز بالانس روتور چک شده و در صورت نیاز بالانس مجدد بر روی آن انجام می پذیرد. کار کردن ماشین در یک بازه ی زمانی طولانی می تواند نابالانسی روتور را به دنبال داشته باشد. فرسایش یا خوردگی پروانه توسط سیال، ایجاد رسوب بر روی پروانه، شکستگی قسمتی از روتور و… از عوامل ایجاد نابالانسی در تجهیزات می باشد.

شناسایی نابالانسی

با کمک دستگاه های ارتعاش سنج شناسایی و CM نابالانسی ماشین های نصب شده در کارخانجات و مجتمع های تولیدی توسط کارشناسان برطرف می شود. پس از شناسایی نابالانسی در ماشین دوار روتور می تواند جهت بالانس به کارگاه ارسال گردد یا در صورت امکان بالانس در محل انجام شود.

با توجه به اهمیت مقوله بالانس و نظر به تکرارپذیری عملیات بالانسینگ در برخی تجهیزات و پیرو آن کاهش چشمگیر در دامنه ارتعاشات ماشین، عملیات اجرایی بالانس در محل توسط کارشناسان شرکت ارتعاش صنعت کویر انجام می گیرد.

بالانس تجهیزات دوار

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید