عنوان صفحه

۱۶
مهر
کاربرد ترموگرافی در داکت ها و باس داکت ها
کاربرد ترموگرافی در داکت ها و باس داکت ها
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون ترموگرافی در کرمان . ارتعاش صنعت کویر کرمان . اصول ایمنی بازرسی ترموگرافی در صنعت . انواع آزمون ترموگرافی در ساختمان . اهمیت ترموگرافی . اهمیت ترموگرافی باس داکتها . بازرسی طبقات ساختمان با ترموگرافی . ترموگرافی باس داکتها در کرمان . ترموگرافی در ساختمان . ترموگرافی کانال ها در کرمان . ترموگرافی کانالهای هوا در کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاربرد دوربین ترموگرافی در بازرسی ساختمان ها . نحوه بازدید از اجزاء باس داکتها .

کاربرد ترموگرافی در داکت ها و باس داکت ها

گاھی اوقات تشخیص موارد غیرعادی در حین بازرسی ترموگرافی باس داکتها ، با دشواری هایی همراه است. باس داکتها معمولاً در دو نوع کلی طراحی و ساخته می شوند که بر حسب نیازهایی مانند سطوح ولتاژ و جریان، شرایط محیط و موارد ایمنی، ممکن است هر یک از این دو نوع مورد استفاده قرار گیرد. نوع اول باس داکتهای توری شکل یا Ventilated Bus Duct هستند.

باس داکتها

در این نوع داکتها علاوه بر وجود تهویه و گردش هوای طبیعی، امکان بازدید از اتصالات و سطوح آنها به راحتی امکانپذیر است .در بازرسی ترموگرافی این نوع باس داکتها معمولاً مشکل خاصی وجود ندارد و با انتخاب زوایه و میدان دید مناسب، بر حسب اینکه باس داکت بطور افقی و یا عمودی نصب شده باشد، میتوان اتصالات و اجزاء داخلی داکت را مورد ارزیابی ترموگرافی قرار داد.

نکته مهم درباره باس داکتها

نکته قابل توجه در مورد این باس داکتها، وجود سطوح صیقلی و براق برخی از شینها است که ممکن است باعث ایجاد خطای انعکاس گردد. توجه به این نکته و تجربه و مهارت ترموگرافر، در حین بازرسی سطوح شینها و باسها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوع دیگری از باس بارها که معمولاً برای سطوح ولتاژ بالا و یا محیطهای آلوده و پر گرد و غبار در نظر گرفته می شوند، باس داکتهای بسته یا Enclosed Bus Duct هستند.

نحوه بازدید از اجزاء باس داکتها

امکان بازدید از اجزاء داخلی در این نوع از باس داکتها در حالت عادی وجود ندارد. بدلیل وجود گرادیان دما، ارزیابی وضعیت حرارتی اجزاء داخلی این نوع باس داکتها مشکلتر از باس داکتهای ventilated بوده و احتمال آشکار نشدن برخی از عیوب حرارتی در سطوح ولتاژ و جریان پایین وجود دارد. به همین دلیل وجود اختلاف دمای بین ۵تا ۱۰ °C بر روی سطوح این نوع داکتها نیز میتواند نشانه ای از وجود وضعیت غیرعادی در اجزاء داخلی داکت باشد. البته وجود انعکاس در سطوح براق و صیقلی در این نوع داکتها نیز از مواردی است که در صورت عدم توجه و تجربه کافی، ممکن است باعث خطا در ثبت تصاویر و نتایج بازرسی گردد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید