عنوان صفحه

۲۰
مهر
تست رادیوگرافی
تست رادیوگرافی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون رادیوگرافی برای تجهیزات صنعتی . ارتعاش صنعت کویر کرمان . امواج ایکس و امواج گاما در رادیوگرافی . تست رادیو گرافی برای داکتها . تست رادیوگرافی . تست رادیوگرافی برای خطوط لوله . تست رادیوگرافی برای کانالها . تست رادیوگرافی تجهیزات صنعتی در استان کرمان . تست رادیوگرافی در کرمان . تست های غیر مخرب در کرمان . رادیو گراف چیست . رادیوگرافی برای خطوط لوله . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شناسایی عیوب توسط رادیوگرافی . مزیت استفاده از اشعه های یونیزه کننده در تست های غیر مخرب .

تست رادیوگرافی   (Radiography Test)

یکی از روشهای مهم تست های غیر مخرب است که برای شناسایی عیوب داخلی اعم از فلزی و غیرفلزی به کار می رود. در تست رادیوگرافی از پرتو های با قابلیت نفوذ بالا برای نفوذ به داخل محیط مادی مورد آزمایش و مقدار جذب متفاوت این پرتوها در حین عبور از محیط های مختلف استفاده می شود. بخشی از پرتو که در حین عبور از محیط مادی جذب می شود به ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده و همچنین طول موج پرتو یا انرژی فوتون های عبوری بستگی دارد. با افزایش ضخامت و چگالی محیط مادی، جذب پرتو بیشتر می شود. بنابراین در صورت وجود عیب یا ناهمگنی و تغییر ضخامت در قطعه میزان پرتو جذب شده در نقاط مختلف متفاوت خواهد بود.

رادیو گراف چیست؟

از این رو برای تشخیص و شناسایی عیب در قطعه باید به نحوی این غیر یکنواختی حاصل از مقدار پرتو جذب شده پس از عبور از درون قطعه را آشکار ساخت. این آشکار سازی می تواند با استفاده از روش های مختلفی انجام گیرد. در تست های غیر مخرب در رادیوگرافی آشکار سازی عیب یا ناهمگنی بیشتر با عبور دادن پرتوهای ایکس یا گاما از درون قطعه و بررسی اثر حاصل از آن بر روی فیلم انجام می گیرد. این فیلم رادیو گرافی را به طور اختصار رادیو گراف می نامند.

شناسایی عیوب توسط رادیوگرافی

این روش یکی از پرکاربرد ترین روش های تست غیر مخرب برای ردیابی عیوب داخلی مانند حفره های گازی است. عیوب صفحه ای نیز می توانند با جهت گیری مناسب توسط رادیوگرافی ردیابی شوند این روش هم چنین برای پیدا کردن تغییرات ترکیب در مواد، ضخامت سنجی، تعیین محل قطعات اضافی یا معیوب که در داخل دستگاه ها وجود دارند و از دید پنهان هستند استفاده شود مزیت اولیه استفاده از پرتوهای یونیزه کننده در تست های غیر مخرب این است که می توان با استفاده از این پرتوها در اجسام با اشکال مختلف و اندازه های میکرونی قطعات الکترونیکی تا گلوله های بسیار بزرگ یا ساختارهای نیروگاهی استفاده کرد.

امواج ایکس و امواج گاما در رادیوگرافی

امواج ایکس و امواج گاما در رادیوگرافی

تشعشع های یونیزه کننده، همانطور که از آسمان ها معلوم است تشعشعات ذرات باردار مثل پروتن ها، الکترون ها، پوزیترون ها و غیره هستند. همچنین شامل تشعشعات الکترومغناطیسی مثل امواج ایکس و امواج گاما می باشند. فرق اصلی بین اشعه ایکس و گاما و سایر اشعه های الکترومغناطیسی مثل نور، امواج ماوراء بنفش و مادون قرمز از نظر تست و ارزیابی، این است که اشعه های ایکس و گاما دارای قابلیت نفوذ در مواد هستند که نور توانایی نفوذ در آنها را ندارد علاوه بر آن این امواج مثل نور دارای خاصیت ثبت تصاویر هستند.

مزیت استفاده از اشعه های یونیزه کننده در تست های غیر مخرب

مزیت مهم استفاده از اشعه های یونیزه کننده در تست های غیر مخرب این است که می توان اشعه های یونیزه کننده را در مورد بسیاری از مواد از عناصر سبک مثل آلومینیم، برلیوم و منیزیم تا فولاد، نیکل و سایر عناصر سنگین به کار برد. محصولات مختلف با اشکال متفاوت که توسط این تشعشعات مورد بازرسی قرار می گیرند محدوده وسیعی از محصولات ریخته گری، جوشکاری، کامپوزیت ها و قطعات سر هم بندی و جمع شده را در بر می گیرند.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید