عنوان صفحه

۱۰
آبان
انواع ترموگرافی
انواع ترموگرافی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون ترموگرافی در تابلو برق ها . آزمون ترموگرافی در صنایع مختلف . آزمون ترموگرافی صنایع در کرمان . ارتعاش صنعت کویر کرمان . بازرسی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی . بازرسی ترموگرافی تجهیزات فنی در کرمان . بازرسی کمی در ترموگرافی . بازرسی کیفی در ترموگرافی . بررسی کانال ها با دوربین ترموگرافی . بررسی کوره ها با دوربین ترموگرافی . بررسی موتورهای الکتریکی با ترموگرافی در کرمان . ترموگرافی انواع تجهیزات صنعتی در کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاربرد دوربین ترموگرافی در صنایع .

انواع ترموگرافی

(بازرسی کمی و بازرسی کیفی)

یک تصویربردار حرارتی برای انجام ترموگرافی می تواند از دو روش استفاده کند.

۱-بازرسی کمی(مقداری و عددی)

۲-بازرسی کیفی

این دو روش در عمل متفاوت هستند. در بازرسی کیفی ترموگرافر بر روی تهیه عکس باکیفیت و خوب تمرکز می کند تا اینکه بتواند با بررسی دقیق تر الگوهای حرارتی تحلیل خود را بهتر ارائه کند. در این حالت کیفیت الگوی تصویر حرارتی مورد توجه قرار می گیرد و تصویربردار وضعیت موجود انرژی مادون قرمز دریافت شده از سطح جسم را مشاهده می کند و هیچ تصحیحی برای بازتابش، انتشار و جذب، انتقال و یا شرایط اتمسفر را لحاظ نکرده و مد نظر قرار نمی دهد. اصولا ۹۵ درصد از زمان یک تصویربردار حرارتی صرف انجام این نوع از تصویربرداری حرارتی می شود.

در هنگام بازرسی کمی، انجام کار کمی با دشواری روبرو است. در این نوع تصویربرداری تحلیل و ارائه راه کار بعد از گرفتن یک تصویر خوب و با کیفیت و با مد نظر قرار دادن تمامی جوانب کار میسر می گردد. تصویربرداری کمی، پروسه ای است که در آن تصویربردار درگیر محاسبات دما بر روی سطح خاص و مورد نظر است.

قوانین ترموگرافی

در هر یک از روشهای تصویربرداری کمی و یا کیفی، مواردی هستند که حتما می بایستی مورد توجه و نظر قرار گیرند و به طور معمول در ترموگرافی کیفی برای ثبت یک تصویر عالی می بایستی فوکوس، سطح (level)، کنتراست (span) و محدوده دمائی به دقت رعایت شوند. اما در ترموگرافی کمی، علاوه بر موارد فوق، می بایستی به ضریب تابش و انرژی منعکس شده محیطی نیز توجه شود تا بتوان نتایج و همچنین تصاویر خوبی را ثبت نمود.

دوربین ترموگرافی

دوربین ترموگرافی

در این بخش نوع دوربین نیز مهم و تاثیرگذار بوده که در ترموگرافی با دوربین های موج بلند می بایستی این دو موضوع(ضریب تابش و انرژی منعکس شده از محیط پیرامون)حتما مدنظر قرار گیرند. در ترموگرافی با دوربین های موج کوتاه علاوه بر موارد فوق، موارد دیگری نیز باید در اندازه گیری و محاسبات دما لحاظ شود که شامل فاصله، دمای محیط و رطوبت نسبی می باشند.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید