عنوان صفحه

۱۵
آبان
دوربین های مادون قرمز
دوربین های مادون قرمز
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون ترموگرافی تجهیزات دوار در کرمان . آزمون ترموگرافی در تابلو برق ها در کرمان . اثر ضریب تابش در ترموگرافی . اجزای اصلی دوربین ترموگرافی . ارتعاش صنعت کویر کرمان . ترموگرافی باس داکتها در کرمان . ترموگرافی ترانسفورماتور توزیع در کرمان . ترموگرافی کوره در کرمان . دوربین ترموگرافی چیست . دوربین ترموگرافی و استفاده بهینه از انرژی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . ضریب تابش یک جسم . کاربرد دوربین ترموگرافی در صنعت . کاربرد دوربین های مادون قرمز در صنعت .

دوربین های مادون قرمز (Infrared cameras)

این وسیله مفید و کارآمد تجهیزی است که انرژی حرارتی منتشر شده از اجسام را جمع آوری و آن را به یک تصویر رنگی با کیفیت تبدیل می کند. معمولاً این تصاویر قابل انتقال به کامپیوتر بوده و توسط نرم افزارهای خاص امکان انجام برخی تحلیل ها بر روی آن ها وجود دارد.

اجزای معمول در یک دوربین ترموگرافی به شرح زیر است:

– واحد اسکنر، شامل یک آیینه دوار، لنز، فیلترها، قسمت آشکارساز و …واحد پردازش

– واحد کنترل

– صفحه نمایش

– باتری، پورت خروجی و …

یکی از نکات مهمی که رعایت آن برای دستیابی دمای واقعی در دماسنج های مادون قرمز و توزیع دمایی صحیح در عکس های بدست آمده از دوربین های مادون قرمز، اهمیت زیادی دارد، تنظیم صحیح پارامتر ضریب تابش سطح مورد اندازه گیری است.

ضریب تابش چیست؟

ضریب تابش (Emissivity Factor)

یکی از نکات مهمی که رعایت آن برای دستیابی به دمای واقعی در دوربین های مادون قرمز، اهمیت زیادی دارد، تنظیم صحیح پارامتر ضریب تابش سطح مورد اندازه گیری است.

ضریب تابش چیست؟

ضریب تابش (Emissivity factor) مربوط به یک جسم عبارتند از، نسبت توان تابشی گسیل شده توسط آن جسم در دمای مورد نظر به تابش جسم سیاه ایده آل در همان دما که عددی کوچکتر از یک است. این ضریب به کیفیت جسم و پارامترهای سطح بستگی دارد. ممکن است مواد مختلف با ضریب تابش های مختلف در یک محیط کنارهم باشند که بازرسی ترموگرافی باید این مسئله را مدنظر قرار دهد این بدان معنی است که با یک ضریب تابش نمی توان عدد صحیح دمای تمامی تجهیزات را به دست آورد.

تهیه گزارش از تصاویر

چنانچه در تصویری که می خواهیم تهیه کنیم، چند جسم با ضریب صدور متفاوت وجود داشت برای انجام یک تصویر برداری گرمایی موفق، استفاده از یک پوشش مثل رنگ کدریا نوار چسب های کدر برای کلیه این اجسام می تواند راه حلی عملی باشد. درغیر این صورت چون معمولاًدر این تجهیزات امکان تنظیم ضریب تابش وجود دارد، می توان برای دستیابی به توزیع دمایی واقعی تر، ضریب تابش سطح هدف را به تجهیز معرفی نمود.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید