عنوان صفحه

۱۸
دی
ارتعاشات
ارتعاشات
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنالیز Envelope . آنالیز FFT . آنالیز Orbit . آنالیز ارتعاشات . آنالیز ارتعاشات تجهیزات دوار . آنالیز ارتعاشات تجهیزات دوار در کرمان . آنالیز طیف فرکانسی . آنالیز مودال . ارتعاشات . استقرار CM و پایش وضعیت . انالیز ارتعاشات . بازرسی فنی تجهیزات صنعتی . بررسی ارتعاشات تجهیزات دوار . پایش وضعیت . تحلیل زاویه فاز . تحلیل مقدار کلی ارتعاشات . تست های کنترل کیفیت . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاندیشن مانیتورینگ .

ارتعاشات

اندازه گیری و تحلیل ارتعاشات، اصلی ترین تکنیک برای مراقبت وضعیت و عیب یابی ماشین آلات و تجهیزات دوار علم ارتعاشات مشتمل بر اندازه گیری و تحلیل ارتعاش کاربردهای زیادی در صنعت دارد.

برخی از آنها عبارتند از:

طراحی دینامیکی ماشین آلات و سازه ها تحلیل روتور دینامیک – آنالیز مودال

تست های کنترل کیفیت

تست پذیرش تجهیزات پس از نصب (Acceptance Testing)

طراحی سیستم های کنترل و ایزوله کردن ارتعاشات

پایش وضعیت (کاندیشن مانیتورینگ)، حفاظت فنی و عیب یابی ماشین آلات

آنالیز ارتعاشات، ابزار اصلی شناسایی عیوب و مراقبت از ماشین آلات در دنیا بوده به طور کلی دو نوع نیروی استاتیکی و دینامیکی در ماشین آلات وجود دارد نیروهای عامل ارتعاش از نوع نیروهای دینامیکی هستند که بر اثر وجود کاستی هایی در ماشین ایجاد می شوند.

برخی از زمینه های بروز کاستی عبارتند از:

محدودیت های طراحی

محدودیت های ساخت

اشکال در نصب اولیه

اشکالات بهره برداری

بروز اشکالات در حین تعمیرات و ……

از آنجائیکه رسیدن به حالت ایده آل امکان پذیر نیست، همیشه تا حدی لرزش و ارتعاش در ماشین آلات وجود دارد که مجازشمرده می شود اما با گذشت زمان و بر اثر بروز اشکالات بعدی، بعضاً ارتعاشات نسبت به حد مجاز افزایش می یابد که با آنالیز و انجام اقدام اصلاحی مناسب، می توان وضعیت را به حالت قبل برگرداند.

برخی از عوامل ایجاد نیروهای ارتعاش زا در ماشین آلات عبارتند از:

میس الایمنت

نامیزانی جرمی

سایش اجزا و قطعات

نیروهای آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی

نیروهای الکترومغناطیسی

تماس قطعات متحرک و ثابت

اصطکاک و …..

برخی عیوب قابل شناسایی از طریق آنالیز ارتعاشات

رزونانس (تشدید)

لقی مکانیکی

خرابی بیرینگ

خرابی چرخ دنده

فونداسیون معیوب

اشکالات الکتریکی

اشکالات آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی

خرابی کوپلینگ

خرابی تسمه و پولی

اشکالات پایپینگ

خارج از مرکزی

شفت خمیده

پایش وضعیت

بدیهی است برای تشخیص بهینه عیوب فوق، لازم است از تست های ارتعاشی مختلف مانند طیف فرکانسی ارتعاشات، منحنی شکل موج ارتعاش، زاویه فاز ارتعاش و … استفاده شود. هر یک از این تست های ارتعاشی و روش های تحلیل ارتعاشات دارای توانمندی و کاربرد خاص خود می باشد.

برخی از روش های رایج تحلیل ارتعاشات در کاربردهای مختلف و به ویژه موضوع پایش وضعیت تجهیزات دوار عبارتند از:

تحلیل مقدار کلی ارتعاشات

پارامترها و مشخصه های بیرینگ های غلتشی مانند BP، BCU، SEE، Crest،K-Factor، Peak Value

آنالیز طیف فرکانسی آنالیز FFT یا(Spectrum)

تحلیل شکل موج زمانی ارتعاش

آنالیز Envelope

تحلیل زاویه فاز

آنالیز Orbit

تحلیل (Run Up) و (Coast Down) منحنی مرکز شفت، منحنی آبشاری و غیره

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید