عنوان صفحه

۲۱
دی
تکنیک های آنالیز ارتعاشات
تکنیک های آنالیز ارتعاشات
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنالیز FFT . آنالیز Spectrum . آنالیز اسپکتروم . آنالیز زاویه فاز . آنالیز شکل موج . آنالیز طیف فرکانسی . اولین شرکت مهندسی عیب یابی در کرمان . بالانس دینامیکی . به دست آوردن شکل مودها . بهترین شرکت ارتعاش صنعت کرمان . تحلیل مقدار کلی ارتعاشات . تشخیص ترک در شفت . تشخیص رزونانس . تشخیص سرعت بحرانی . تشخیص نامیزانی جرمی . تکنیک های آنالیز ارتعاشات . شركت ارتعاش صنعت كوير كرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاربرد آنالیز زاویه فاز . کاربرد آنالیز زاویه فاز در صنعت . میس الایمنت .

تکنیک های آنالیز ارتعاشات

تحلیل مقدار کلی ارتعاشات

این روش به عنوان ساده ترین تکنیک برای ارزیابی وضعیت ماشین آلات دوار بکار می رود. استانداردهای مختلفی نیز برای تعیین مقادیر مجاز ارتعاشات وجود دارند که از آن جمله ISO 10816 است. شایان ذکر است با توجه به الگوی ۲-۴-۷ به ترتیب و از کم به زیاد، میزان ارتعاش نرمال ماشین در جهات محوری، عمودی و افقی رخ می دهد. البته این یک قاعده سر انگشتی است و ممکن است در برخی موارد صادق نباشد، اما صحت آن در اغلب موارد به اثبات رسیده است. با این وجود با توجه به چگونگی تغییر این الگو می توان برخی از اشکالات را حتی بدون در دست داشتن منحنی فرکانسی حدس زد.

آنالیز طیف فرکانسی (آنالیز FFT یا Spectrum)

این تکنیک بدون شک یکی از مهم ترین تکنیکهای رایج در آنالیز ارتعاشات است. پس از یک سری پردازشهای اولیه بر روی سیگنال ارتعاشات، برای به دست آوردن منحنی طیف فرکانسی از الگوریتم FFT استفاده می گردد. لذا به منحنی فرکانسی گاهی اوقات منحنی FFT نیز گفته می شود.

به طور کلی عیوب مختلف، منجر به ایجاد طیفهای فرکانسی خاص خود می شوند.

آنالیز شکل موج

شکل موج ارتعاشات، در واقع سیگنال ارتعاشات بدون تقریباً هیچگونه پردازشی است و لذا در تحلیل دینامیکی ماشین آلات از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع برخی عیوب نظیر شکستگی چرخ دنده ها، عیوبی که pulse ایجاد می کنند، ارتعاشات ضربانی (beat) و … از طریق شکل موج راحت تر تشخیص داده می شوند.

آنالیز زاویه فاز

از طریق مقایسه مقادیر زاویه فاز در نقاط مختلف اندازه گیری بر روی ماشین یا هر سازه دیگری، می توان شمایی از چگونگی حرکت اجزاء مختلف آن نسبت به یکدیگر به دست آورد. در برخی موارد، مشخصات فرکانسی ارتعاشات ناشی از عیوب مختلف، مشابه یکدیگر می باشد و لذا تمایز بین این عیوب تنها از طریق منحنی اسپکتروم امکان پذیر نخواهد بود. لذا می بایست از سایر مشخصات ارتعاشات مانند زاویه فاز برای تشخیص عیب استفاده کرد، چون علیرغم تشابه منحنی های اسپکتروم، الگوی زاویه فاز در مورد اشکالات مختلف، متمایز می باشد. به طور کلی برخی از کاربردهای زاویه فاز عبارتند از:

.۱ تشخیص ترک در شفت

. ۲ تشخیص تماس فیزیکی (Rubbing)

.۳ بالانس دینامیکی

.۴ تشخیص رزونانس و سرعت بحرانی

.۵ به دست آوردن شکل مودها

.۶ تشخیص نامیزانی جرمی، میس الایمنت و شفت خمیده از یکدیگر و …..

تحلیل مقدار کلی ارتعاشات

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید