عنوان صفحه

۲۶
بهمن
بالانس ماشین های دوار
بالانس ماشین های دوار
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آنبالانسی در خمیدگی شفت . اثرات نابالانسی . بازرسی فنی تجهیزات دوار . بازرسی فنی ماشین های دوار . بالانس استاتیک و دینامیک . بالانس تجهیزات دوار . بالانس در محل . بالانس ماشین های دوار . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر کرمان . شناسایی نابالانسی در تجهیزات دوار . نابالانسی تجهیزات دوار . نابالانسی جرمی . نابالانسی چه زمانی رخ می دهد . نابالانسی روتور .

بالانس ماشین های دوار

نابالانسی یکی از عوامل اصلی ایجاد ارتعاش در ماشین های دوار است. البته این عیب معمولاً با عیوب معمول دیگری همچون لقی یاتاقان ها که می تواند در اثر ادامه کار ماشین با نابالانسی بیش از حد بوجود آید و یا با مشکلاتی همچون خمش روتور یا ناهمراستایی می تواند همراه شود. عموماً انجام یک بالانس موفق بستگی به شناسایی و تفکیک این عوامل از یکدیگر بستگی دارد که خود به تجربه و تجهیزات مورد استفاده بستگی خواهد داشت آخرین مرحله ساخت یک روتور عملیات بالانس است که معمولاً در کارگاه و روی ماشین بالانس صورت می گیرد. علاوه براین معمولاً مسائلی همچون سایش غیر یکنواخت، تغییر شکل روتور، انجام تعمیرات روی روتور، جرم گیری و جدا شدن موضعی آنها، ایجاد کمانش در شافت و ….. باعث تغییر بالانس روتور در طول دوره کارکرد آن شده و ارتعاش ماشین را افزایش می دهد.

معمولاً این نوع نابالانسی ها را در محل روتور بدون باز کردن آن با اندازه گیری لرزش و فاز حرکت یاتاقانهای روتور و انجام محاسبات بالانس انجام می دهند و تحت عنوان بالانس در محل نام برده می شود. به طور کلی نابالانسی از عدم انطباق محور مرکز ثقل (نه فقط مرکز ثقل) یک روتور بر محور دوران آن روتور بوجود می آید. عوامل ایجاد نابالانسی را می توان بصورت موارد ذیل خلاصه نمود :

الف)عوامل ناشی از تولید

خارج از مرکزی – خارجی و داخلی

وجود حفره های ریخته گری

عدم تقارن قطعات بعلت نوع کاربرد

انطباق های خارج از مرکز

انحراف مرکز ثقل بدلیل لقی شافت و سوراخ

حرکت نسبی قطعات دوار مانند مکانیزم ها

ب)عوامل ناشی از کار روتور

جرم گرفتن غیر یکنواخت

سایش غیر یکنواخت

خمش روتور

تعمیر روتور بصورتی که جرمی به آن اضافه یا کم شود

شوک های حرارتی، جوشکاری و…..

جابجایی یا انباشت مواد در فضاهای خالی

ترک ها

تغییر شکل های ناشی از آزاد شدن تنش های درونی و …..

براساس شکل و میزان این عدم انطباق، نابالانسی های بسیار متنوعی ایجاد می گردد که عواملی همچون انعطاف پذیری روتور، طول و شعاع روتور و نحوه توزیع جرم در طول روتور و شدت نابالانسی که  خود با توان دوم سرعت چرخشی روتور متناسب است در تعیین نوع نابالانسی تاثیر گذار است. عملیات بالانس که برای ایجاد انطباق بین محور دوران روتور با محور مرکز ثقل روتور صورت می گیرد می تواند طیف وسیعی از بالانس استاتیکی ساده تا بررسی رفتار دینامیکی روتور و بالانس در خلاً را شامل شود در هر صفحه از روتور می توان نابالانسی را بصورت خارج از مرکزی مرکز ثقل آن صفحه از روتور نسبت به محور دوران در نظر گرفت. این مقدار نابالانسی را می توان با جرم m در شعاع r معادل در نظر گرفت و جرم بالانس را در مقابل آن نصب نمود یا همین مقدار را از آن محل کم نمود تا عملیات بالانس صورت گیرد.

عوامل ناشی از کار روتور

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید