عنوان صفحه

۱۴
فروردین
سپتیک فاضلاب خانگی
سپتیک فاضلاب خانگی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • اجرای سپتیک فاضلاب . اجرای سپتیک فاضلاب خانگی . اجزای اصلی یک سیستم سپتیک خانگی . بازرسی سپتیک فاضلاب خانگی . تخلیه سپتیک فاضلاب . تست سپتیک فاضلاب خانگی . سپتیک تانک . سپتیک فاضلاب خانگی . سپتیک فاضلاب خانگی چیست . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر . کاربرد سپتیک فاضلاب خانگی . نصب سپتیک تانک خانگی .

سپتیک فاضلاب خانگی

سپتیک فاضلاب خانگی یک سیستم زیرزمینی غیرمتمرکز است که از ترکیب طبیعت و فناوری برای تصفیه فاضلاب از لوله کشی های خانگی تولید شده توسط دستشویی، حمام، آشپزخانه، لباسشویی و ….. استفاده می کند.

یک سیستم فاضلاب خانگیِ معمولی از یک مخزن سپتیک و یک میدان تخلیه یا یک میدان جذب خاک تشکیل شده است. از مخزن سپتیک برای جمع آوری فاضلاب خانگی استفاده می شود، به طوری که فاضلاب از خانه خارج شده و سپس در یک مخزن زیرزمینی منتقل می شود. مخزن سپتیک ضد آب بوده و از سیمان، فایبرگلاس یا پلی اتیلن ساخته می شود.

علاوه بر این، یک میدان تخلیه زیرزمینی وجود دارد که فاضلاب را به داخل زمین و به دور از خانه جمع آوری و پراکنده می کند. در بالای زمین دو دهانه سرپوشیده وجود دارد که یکی برای بازرسی و دیگری برای دسترسی به تخلیه مخزن استفاده می شود. مخزن سپتیک ماده آلی را هضم کرده و مواد قابل شناور و مواد جامد را از فاضلاب جدا می کند. سیستم های مبتنی بر پساب را از مخزن سپتیک درون یک سری از لوله های سوراخِ دفن شده در یک میدان آبشویی تخلیه می کنند.

سه بخش اصلی یک سیستم سپتیک خانگی استاندارد عبارتست از :

سپتیک تانک:

هدف از مخزن سپتیک جدا کردن مواد جامد از فاضلاب، ذخیره سازی و تجزیه بخشی از مواد جامد تا حد ممکن است، در حالی که اجازه می دهد تا مایع (یا پساب) به محل زه کشی (میدان تخلیه) سرازیر شوند.

میدان تخلیه :

پس از حل شدن مواد جامد در مخزن سپتیک، فاضلاب مایع (یا پساب) به قسمت زه کشی تخلیه میشود. میدان تخلیه همچنین به عنوان یک میدان جذب یا آبشویی شناخته می شود.

خاک :

قسمت زیرین زه کشی تصفیه و دفع نهایی پساب مخزن سپتیک را فراهم می کند. پس از انتقال فاضلاب به داخل خاک، ارگانیسم های موجود در خاک پس از تصفیه پساب به سمت پایین و خارج آمده و در نهایت وارد آب های زیر زمینی یا سطحی می شوند. نوع خاک همچنین بر اثربخشی میدان زه کشی تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، خاک های رسی به دلیل ریز بودن دانه ، فاضلاب زیادی را از خود عبور نمی دهند، اما خاک ماسه ای به دلیل درشت بودن دانه ، فاضلاب بیشتری را عبور می دهد.

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید