عنوان صفحه

۱۷
فروردین
مکانیزم عملکرد سپتیک تانک
مکانیزم عملکرد سپتیک تانک
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • اجرای سپتیک تانک . اجزای خارجی سپتیک تانک . اصلی ترین موارد کاربرد سپتیک تانک ها . بازرسی مکانیزم عملکرد سپتیک تانک . سپتیک تانک . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر . مراحل تصفیه در سپتیک تانک . مراحل کار سپتیک تانک . مراحل ورود فاضلاب به سپتیک تانک . مکانیزم عملکرد سپتیک تانک . موارد کاربرد سپتیک تانک . ویژگی های سپتیک تانک .

مکانیزم عملکرد سپتیک تانک

ابتدا فاضلاب از طریق لوله ورودی وارد بخش اول سپتیک تانک می شود. این بخش که توسط یک دیواره جدا کننده از بخش دوم مخزن جدا شده است، حجمی معادل دو سوم از کل حجم تانک را شامل می شود. با ورود فاضلاب به این بخش، مواد معلق و ذرات خارجی به سبب وزن بیشتر خود به سمت پایین حرکت کرده و در کف مخزن ته نشین می شوند.

روغن و چربی ها نیز به دلیل اینکه دارای وزن مخصوص کمتری نسبت به فاضلاب هستند، به سمت بالا حرکت نموده و بر روی سطح شناور می گردند. تجمع مواد ته نشین شده در کف مخزن باعث ایجاد توده ای از لجن شده و میکروارگانیسم ها و باکتری ها در آن تکثیر یافته و رشد می کنند. واکنش های بیولوژیکی که در جریان تکثیر و رشد آنها اتفاق می افتد باعث می شود که مواد آلاینده تجزیه شده و فاضلاب تصفیه گردد.

انجام این واکنش ها همچنین سبب تبدیل حجم قابل توجهی از لجن به بیوگاز و کاهش حجم لجن می شود. بیوگاز تولید شده که عمدتاً گاز متان است از طریق لوله خروج بیوگاز از سپتیک تانک خارج میگردد. در ادامه پساب بخش اول با عبور از مسیر ارتباطی تعبیه شده در دیوار جداکننده، وارد بخش دوم سپتیک تانک میشود. در این بخش ذرات بسیار ریز چربی و روغنی که در فاضلاب باقی مانده اند، بر روی سطح شناور می گردند.

در نهایت پساب زلال شده از طریق لوله خروجی از سپتیک تانک خارج می شود. لجن انباشته شده در سپتیک تانک پس از حدود دو سال نیاز به تخلیه دارد. به هنگام تخلیه بهتر است، کمی از لجن را در سپتیک تانک باقی گذاشت. زیرا این لجن حاوی میکروارگانیسم ها و باکتری های موثر در تصفیه بوده و تخلیه کامل آنها باعث طولانی شده زمان راه اندازی مجدد بخش بیولوژیکی سپتیک تانک می شود.

موارد کاربرد سپتیک تانک

ویژگیهای سپتیک تانک سبب کاربرد گسترده آنها در بخش های مختلف خانگی، بهداشتی و صنعتی شده است. برخی از اصلی ترین موارد کاربرد سپتیک تانک ها عبارتند از :

۱-پیش تصفیه و تصفیه مقدماتی فاضلاب بهداشتی واحدهای مسکونی، مجتمع های تجاری و اداری، هتل ها و رستوران ها به دلیل قوانین شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست

۲-حذف ذرات قابل ته نشینی، چربی و روغن های موجود در فاضلاب رستوران ها و سالن های غذا خوری جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و گرفتگی لوله ها به دلیل تجمع چربی و ذرات درشت قابل ته نشین.

۳-متعادل سازی و پمپاژ فاضلاب در سیستم های تصفیه فاضلاب.

موارد کاربرد سپتیک تانک

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید