عنوان صفحه

۰۹
اردیبهشت
چاه ارت چیست
چاه ارت چیست
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • اجرای چاه ارت . ارتعاش صنعت کویر . اهداف استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ . بازرسی چاه ارت . چاه ارت . چاه ارت چیست . سیستم ارتینگ و  چاه ارت . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر . فواید استفاده از چاه ارت . لزوم استفاده از چاه ارت . لزوم استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ . مزایای چاه ارت . مکان هایی که باید چاه ارت اجرا شود .

چاه ارت چیست

یکی از انواع چاه، چاه ارت است. امروزه در اکثر مکانها و ساختمانها برای حفظ جان افراد و تجهیزات مورد استفاده از خطرات ناشی از صاعقه، از چاه ارت و سیستم ارتینگ استفاده می شود. چاه ارت ضامن امنیت ساختمان و افراد است.

مزایای چاه ارت

به عبارت دیگر جهت حفظ ایمنی بیشتر در اکثر ساختمانها و مکانهای بزرگ تجاری و کارخانه ها از سیستم ارتینگ و چاه ارت استفاده می شود که فواید زیادی دارد.لزوم استفاده از چاه ارت در حفظ ایمنی بسیار مهم است. جهت حفظ ایمنی ساختمان و ساکنین آن باید از یک سیستم حفاظتی استفاده شود که مهمترین آن سیستم ارتینگ می باشد. که یکی از اجزای اصلی ساختمان است.

لزوم استفاده از چاه ارت

سیستم ارتینگ یا چاه ارت (Earth) در اکثر ساختمانها استفاده می شود. در زمین هایی که امکان حفاری و حفر چاه ارت وجود دارد از چاه ارت استفاده می شود و اگر امکان حفر چاه وجود نداشته باشد، از سیستم ارتینگ استفاده می شود. سیستم ارتینگ (Earthing) برای جلوگیری از خطرات ناشی از صاعقه می باشد. برای دستیابی به یک سیستم ارتینگ مناسب، کارآمد، بادوام و قابل اعتماد باید شرایط مختلفی همچون اجرا، طراحی و انتخاب مصالح مناسب را مورد توجه قرار داد تا به سیستم مناسب دست یافت. اما به طور کلی می توان گفت چاه ارت از حساسیت و ویژگیهای خاصی برخوردار است و این ویژگیها بسیار مهم هستند. زیرا پس از حفر چاه ارت و انجام کار امکان دستیابی مجدد به آن وجود ندارد و در صورت بروز نقص یا اشکال نمی توان به طور کامل این نقص را بر طرف کرد و این موضوع بسیار مهم است.

اهداف استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ

اهداف مختلفی برای استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ وجود دارد. به طور خلاصه اهداف بکارگیری چاه ارت، سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارت است از:

۱-حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

۲-حفاظت و ایمنی جان انسان

۳-جلوگیری از ولتاژ تماسی

۴-جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

۵-فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت  انجام کار

۶-اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

۷-حذف ولتاژ اضافی

سیستم ارتینگ و چاه ارت

استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ برای ساختمانهای بلند بسیار ضروری است. جهت حفاظت افراد و دستگاهها اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه زدن به دستگاهها و افراد می شود، همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی نمائیم و از صدمه به افراد جلوگیری کنیم. به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس، لزوم بازنگری در طراحی، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد. استفاده از این دستگاهها به شدت توصیه می شود.

سیستم ارتینگ

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید