عنوان صفحه

۲۲
اردیبهشت
ایمنی لیفتراک
ایمنی لیفتراک
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • آزمون های فنی لیفتراک . آزمون های لیفتراک . آزمون های مکانیکی لیفتراک . آیین نامه لیفتراک . ارتعاش صنعت کویر . استانداردهای ایمنی لیفتراک . استانداردهای فنی لیفتراک . استانداردهای لیفتراک . استانداردهای یک لیفتراک سالم . ایمنی لیفتراک . تست های ایمنی لیفتراک . تست های فنی لیفتراک . تست های لیفتراک . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت فنی مهندسی ارتعاش صنعت کویر . نکات ایمنی در نگهداری از لیفتراک . نکات مهم در نگهداری از لیفتراک .

ایمنی لیفتراک

منظور از ایمنی در لیفتراک رعایت موارد منطقی و آیین نامه های هنگام استفاده از لیفتراک است،

ده بند مهم از آیین نامه لیفتراک که بایستی مدنظر قرار گرفته شود :

۱-رانندگان لیفتراک باید آموزش ها و مهارت لازم را در خصوص نحوه صحیح کار و عملکرد ایمن لیفتراک را فرا گرفته و همچنین دارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند.

۲-رانندگان لیفتراک موظفند به هنگام کار از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.

۳-سوار شدن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه در محیط کار توسط لیفتراک ممنوع است.

۴-در هنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربند ایمنی الزامی است.

۵-در صورتی که لیفتراک یا بار آن به هرعلت دچار عدم تعادل یا واژگونی گردد، راننده نباید تا رفع کامل خطر از داخل کابین خارج شود.

۶-چیدمان محصولات و مواد در طول مسیر و تقاطع کارگاه ها باید به گونه ای باشد که راننده از دید کافی برخوردار باشد.

۷-درب های خروجی ، کانال ها، موانع ، حفاظ ها و ستونهای موجود در محوطه کارگاه که در مسیر تردد لیفتراک ها می باشند، باید به گونه ای رنگ آمیزی شوند که به سهولت قابل رویت و دیدن باشند.

۸-ترمز ناگهانی لیفتراک برای تخلیه بار اکیدا ممنوع است .

۹-اعضای بدن راننده و یا دیگر کارگران تحت هیچ عنوان نباید در بین قطعات متحرک لیفتراک قرار گیرد.

۱۰-استفاده از لیفتراک و اجزاء آن بعنوان نردبان و یا جایگاه کار کارگران اکیدا ممنوع است.

ایمنی لیفتراک

ایمنی لیفتراک

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید