عنوان صفحه

۰۵
خرداد
مفهوم پایش وضعیت
مفهوم پایش وضعیت
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • افزایش امکان برنامه ریزی . افزایش عمر مفید دستگاه . افزایش کارایی ماشین . امکان کنترل کیفیت تعمیرات . پایش وضعیت راهی برای تشخیص علائم فرسایش . جلوگیری از توقف خط تولید . جلوگیری از خرابی تجهیزات صنعتی . روش های متعدد پایش وضعیت . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر . کاهش هزینه های ناشی از توقف دستگاه . مزایای استفاده از سیستم پایش وضعیت . مفهوم پایش وضعیت . منظور از نگهداری و تعمیرات . نحوه پایش وضعیت تجهیزات صنعتی . نحوه نگهداری از تجهیزات صنعتی . نحوه نگهداری و تعمیر پیشگیرانه . هزینه تمام شده پایش وضعیت . هزینه تمام شده نگهداری تجهیزات صنعتی به همراه پایش وضعیت .

مفهوم پایش وضعیت

نگهداری و تعمیر پیشگیرانه یک فعالیت اخطاردهنده در خصوص ازکارافتادگی تجهیزات است که مستلزم پایش سیستم های ماشین آلات برای تعیین خرابی در حال وقوع در مواد و تجهیزات می باشد که نشان می دهد که از کار افتادگی اولیه شروع شده و می تواند منجر به از کارافتادگی پیشرفته و خرابی کامل شود.

نگهداری و تعمیر پیش بینانه به عنوان پایش وضعیت فرسوده شدن مواد و تجهیزات نیز شناخته می شود و بر این اصل استوار است، تا زمانی که وضعیت تجهیزات، نشان دهنده رخ دادن فرسودگی در قطعات ماشین آلات نباشد، نیازی به نگهداری و تعمیر عکس العملی وجود ندارد.

منظور از نگهداری و تعمیرات

منظور از نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت عبارت است از به دست آوردن علائم و نشانه هایی از  وضعیت سیستم، در حالی که ماشین مشغول کار میباشد، دستگاه بتواند در یک شرایط ایمنی و اقتصادی به کار ادامه دهد یا مورد تعمیر واقع شود. روشهای متعددی برای سیستم پایش وضعیت ابداع و متداول شده است که از آن جمله می توان به آنالیز روغن، آنالیز ارتعاشات، آنالیز صوت و غیره اشاره کرد. پایش وضعیت راهی برای تشخیص علائم فرسایش عادی یا خرابی آنی  دستگاه یا فرایند در زمان مناسب برای دوری جستن از خرابی های اتفاقی است.

بدون شک به وسیله پایش وضعیت می توان عمر دستگاه ها را طولانی تر کرده، از منابع انسانی کمتر استفاده کرد و نهایتا هزینه تمام شده محصولات را به طور محسوسی کاهش داد. به کمک پایش وضعیت میتوان وضعیت دستگاه را زیر نظر گرفته و در صورت انحرافات پیاپی از رفتارها عادی اقدام لازم برای برنامه ریزی بازدید یا تغییرات لازم در زمان مناسب را اتخاذ نمود.

در صورتی که تا زمان اجرای هر مرحله از تغییرات زمان بندی شده دستگاهی بر اساس نتایج پایش وضعیت رفتار غیرعادی از خود نشان ندهد، آن دستگاه مورد بازدید قرار نمی گیرد و به این ترتیب می توان حجم قابل توجهی از فعالیتهای مربوط به امور نگهداری پیش گیرانه را کاهش داد. به کارگیری سیستم پایش وضعیت دارای مزایای مشهودی است که میتوان این مزایا را تحت موارد زیر نام برد:

– کاهش سطح تعمیرات عمومی و جلوگیری از توسعه خرابی در سیستم

– کاهش تعداد خرابی های سنگین و پرهزینه

– کاهش مصرف قطعات مصرفی و قطعات انباری

– کاهش هزینه سرویس با استفاده از روش افزایش فاصله زمانی سرویس ها

– کاهش هزینه های ناشی از توقف دستگاه

– افزایش عمر مفید دستگاه

– افزایش امکان برنامه ریزی

– افزایش کارایی ماشین

– بهبود ایمنی کار دستگاه

– امکان کنترل کیفیت تعمیرات

– امکان کنترل کیفی مواد مصرفی همچون روغن و فیلترها

– کنترل فرسایش غیرعادی و کاهش خرابی های زودرس

– آماده بکار بودن بیشتر ماشین به ویژه در مواقع حساس

مفهوم پایش وضعیت و ارتعاشات 

منظور از نگهداری و تعمیرات

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید