عنوان صفحه

۱۴
تیر
ترموگرافی
ترموگرافی
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • اغلب خرابی های الکتریکی . ترموگرافی . ترموگرافی چیست . دستگاه ترموویژن چیست . شرکت ارتعاش صنعت کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت بازرگانی ارتعاش صنعت کویر . شرکت فنی مهندسی ارتعاش صنعت کویر . کاربرد ترموگرافی در صنعت . کاربرد های دوربین حرارتی . کاربردهای ترموویژن در صنعت . کاربردهای تصویربرداری حرارتی . مثال کاربردی ترموگرافی . مزیت های عمده ترموگرافی . مزیت های عمده ترموویژن . نحوه عملکرد دستگاه ترموگرافی . نحوه عملکرد دستگاه ترموویژن .

ترموگرافی

یکی از دستگاه های تست تجهیزات در پست های انتقال و فوق توزیع ابزاری بنام ترموویژن است.

نحوه عملکرد دستگاه ترموویژن

این دستگاه در شکل های مختلف و عملکرد گوناگون ، کاربردی مشابه دارد که به آن می پردازیم در دماهای بالاتر از صفر مطلق هر جسمی از خود نور ساطع می کند دستگاه ترموویژن با بررسی امواج مادون قرمز ساطع شده از تجهیزات ، نقاط داغ را شناسایی کرده و نمایش میدهد و این یکی از مزیت های عمده این دستگاه است که بدون قطع تجهیزات و عدم اتصال به وسیله خاصی با قرائت میزان دمای آن نقطه و مقایسه با دمای محیط و شرایط می توان میزان اهمیت نقطه مورد بررسی را سنجید و جهت رفع عیب آن طبق یک برنامه از پیش تعیین شده اقدام نمود و از قطعی های احتمالی به خصوص در زمان پیک بار جلوگیری بعمل آورد ضمن اینکه بعد از رفع عیب نیز میتوان به بررسی پرداخت و از رفع عیب تجهیز اطمینان حاصل نمود.

کاربردهای تصویربرداری حرارتی

ترموویژن به نامهای گرمانگاری و تصویربرداری حرارتی نیز شناخته می شود، تکنیک مهمی است که دامنه کاربردهای آن بسیار گسترده و فراتر از بحث مراقبت وضعیت (CM) تجهیزات و ماشین آلات است. با استفاده از دوربینهای ترموگرافی کلیه عیوبی که منجر به تغییر در الگوی توزیع دمای سطحی می شوند، قابل شناسایی خواهند بود. امروزه با توجه به نیاز مبرم به برق و حداقل رساندن قطعی های ناخواسته و رضایت مندی مشترکان و پایداری سیستم برق و حس اعتماد مشتریان به جریان و روند مطمئن در سیستم برق رسانی برنامه های پیشگیرانه ای تنظیم می گردد که با تست و بررسی تجهیزات از صحت عملکرد آنها مطمئن میشویم .

اغلب خرابی های الکتریکی

با توجه به اینکه بسیاری از قطعی های ناخواسته مربوط به اتصالات و جمپر ها و کابلها و کلمپ های متصل به تجهیزات است لذا ایجاب می کند که علیرغم بررسی چشمی و سرویس و آچار کشی این نوع اتصالات از دستگاه ترموویژن جهت بررسی مقدار دمای آن تجهیز نیز آگاه شویم . با توجه به اینکه اگر اتصالی ضعیف باشد ، طبق قانون اهم ، مقاومت در آن نقطه زیاد شده و ایجاد حرارت و گرما میکند و در نهایت موجب ذوب شدگی و باز شدن اتصال میشود .

مزیت های عمده ترموگرافی

دستگاه ترموویژن با بررسی امواج مادون قرمز ساطع شده از تجهیزات ، نقاط داغ را شناسایی کرده و نمایش میدهد و این یکی از مزیت های عمده این دستگاه است که بدون قطعی تجهیزات و عدم اتصال به وسیله خاصی با قرائت میزان دمای آن نقطه و مقایسه با دمای محیط و شرایط می توان میزان اهمیت نقطه مورد بررسی را سنجید و جهت رفع عیب آن طبق یک برنامه از پیش تعیین شده اقدام نمود و از قطعی های احتمالی بخصوص در زمان پیک بار جلوگیری به عمل آورد ضمن اینکه بعد از رفع عیب نیز میتوان به بررسی پرداخت و از رفع عیب تجهیز اطمینان حاصل نمود. در استفاده از این دستگاه باید دقت نمود تا نقاط گرم را به اشتباه شناسایی نکنیم .

مثال کاربردی ترموگرافی

مثلاً وجود حرارت در سیم پیچ ترانس امری بدیهی است و یا با روشن بودن یک هیتری در تابلو محوطه پست ، فرض را بر وجود اتصالی مدارات نگذاریم بهترین زمان برای انجام این بازید حدود غروب آفتاب است که میزان گرمای آن بر تجهیزات کمتر شده و نور اضافی روز مانع دید دقیق حرارت بروی دستگاه نمی شود .دوربین های ترموویژن بسیار سبک و با کارایی بالا تولید می شوند که با استفاده دوره ای از آن در پست های برق درصد بالایی از عیوبی که رخ خواهند داد را میتوان پیشگیری نمود حتی در بعضی از شرکتهای توزیع در استانهای بزرگ کشورمان نیز از این دستگاه استفاده می گردد که بسیار با استقبال مواجه بوده است .

عملکرد دوربین حرارتی

مزیت های عمده ترموویژن 

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید