عنوان صفحه

۲۵
مرداد
کانال کشی تهویه مطبوع
کانال کشی تهویه مطبوع
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • ارتعاش صنعت کویر . انواع کانال ها از لحاظ فشار . روش های کانال کشی . سرویس اسپلیت . شرایط کانال های هوا . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر . کانال کشی تهویه مطبوع . نحوه محاسبه کانال کشی در تهویه مطبوع . نصب اسپلیت . نصب سیستم های تهویه مطبوع . نصب کانال های عبور هوا . نکات طراحی کانال های هوا . نکات مهم در کانال های تهویه .

کانال کشی تهویه مطبوع

برای ساخت و نصب برخی سیستم های تهویه مطبوع، ما نیاز به کانال کشی در محیط مورد نظر داریم. علاوه بر این که سیستمهای تهویه مطبوع مانند: کولر ها،داکت اسپلیت ها و …، خود نیز روش خاصی برای ساخت دارند، کانال کشی سیستم های تهویه مطبوع نیز روشهای خاص خود را دارد. در این مقاله ما به بررسی روشهای کانال کشی در محیط های مختلف، برای سیستمهای تهویه مطبوع می پردازیم. طراحی و نصب کانالها برای سیستم های تهویه مطبوعی مانند: هواساز ها یا داکت اسپلیت ها، قوانین خاصی دارند. نصب و طراحی کانال های هوا بایستی توسط متخصصین و مهندسین انجام بپذیرد زیرا هر گونه اشتباهی در نصب و طراحی کانال ها باعث بروز مشکل در تمامی سیستم های تهویه هوای مطبوع می شود.

نکات طراحی کانال های هوا

مقطع و شکل کانال (کانال مستطیلی، گرد و …) را بایستی با توجه به شرایط و نیاز پروژه و سازه مورد نظر تعیین کرد .

در هنگام کانال کشی سعی شود به سازه بتنی، تیرچه ها و … آسیب نرسد. کانال کشی نباید باعث تخریب و آسیب رساندن به معماری محیط شود .سایز و ابعاد کانال با توجه به نیاز محیط و نوع کاربری تعیین می شود. برای دریچه ها، جای مناسب طراحی شود.اگر دریچه ها در ارتفاع بسیار بالایی باشند، باعث می شوند سرعت هوا کافی نباشد و سرمایش و گرمایش محیط به درستی انجام نشود جدا کننده هوا داخل کانال نیز باید به درستی محاسبه شده و جایگذاری شود .

ابعاد دریچه ها به چه طریقی انتخاب می شود

متخصصین بایستی ابعاد دریچه ها را با توجه به محیط و نیاز پروژه، پیش بینی و طراحی کنند .در مواردی مانند: افت فشار، سرعت مورد نظر و تغییر سایز ها، بایستی دقت کافی به خرج داده شود. سرعت و فشار هوا بایستی به طور دقیق محاسبه و اندازه گیری شود تا باعث ایجاد صدا های نا هنجار در کانال نشود. طراحی و نصب کانال سیستم های تهویه مطبوع، علاوه بر قوانین ذکر شده، مراحلی نیز دارد که در هنگام طراحی باید آنها توجه شود مانند :

۱-تهیه پلان مناسب برای مسیر کانال کشی .

۲-تهیه پلان برای محل دریچه های هوا در کانال کشی.

۳-محاسبه افت فشار در کل سیستم کانال کشی شده.

۴-محاسبه و تعیین اندازه کانال و طول کانال کشی.

تقسیم بندی کانال ها از نظر شرایط هوای عبوری از آنها

با توجه به موارد ذکر شده، کانال ها انواع متفاوتی دارند که یکی از انواع دسته بندی کانالها بر اساس شرایط هوای عبوری از آنها، انجام می شود. کانالها از نظر شرایط هوای عبوری به سه دسته زیر تقسیم می شوند :

۱-کانال های فشار بالا.

۲-کانال های فشار متوسط.

۳-کانال های فشار کم .

تهویه مطبوع چیست

نکات طراحی کانال های هوا

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید