عنوان صفحه

۱۵
شهریور
سیستمهای تهویه مطبوع
سیستمهای تهویه مطبوع
  • dayaadmin
  • 0 بازدید
  • ۰ دیدگاه
  • اجرای سیستم تهویه مطبوع . ارتعاش صنعت کویر . سرویس انواع تهویه مطبوع . سیستمهای تهویه مطبوع . سیستمهای تهویه مطبوع اساساً به چند مورد تقسیم می شوند . شرکت ارتعاش صنعت کویر . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر . شرکت فنی و مهندسی ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاربرد سیستم انبساط مستقیم . کاربرد سیستم پمپ حرارتی . کاربرد سیستم تمام آب . کاربرد سیستم تمام هوا . کاربرد سیستم هوا – آب . نصب سیستم تهویه مطبوع .

سیستمهای تهویه مطبوع

سیستمهای تهویه مطبوع اساساً به انواع زیر تقسیم می شوند :

۱-سیستم انبساط مستقیم (Direct Expansion):

سیستم تهویه مطبوع شامل یک واحد تهویه کننده خود کفا است که می تواند در داخل فضای مورد تهویه یا در مجاورت آن نصب شود. مایع خنک کننده مستقیماً در داخل کویل های این واحد تبخیر گردیده هوای عبوری از روی کویل ها عبور کرده و در نتیجه فضای اتاق را خنک می کند. گرمایش فضای مورد تهویه مطبوع می تواند توسط همین واحد و یا به صورت جداگانه صورت پذیرد.

۲-سیستم تمام آب :

در این سیستم سیال ناقل حرارت ( آب سرد یا آب گرم ) در محل جداگانه ای تهیه شده به داخل کویل های مبدل حرارتی اتاق (مثلا فن کویل )ارسال می گردد و در آنجا هوایی را که توسط بادزن با سرعت از روی کویل عبور می کند، سرد یا گرم می نماید.

۳- سیستم تمام هوا :

در این سیستم دستگاه تهیه کننده ی هوای مطبوع در محلی دور از فضای مورد تهویه قرار می گیرد. سیال ناقل حرارت ( آب سرد، آب گرم یا بخار) به داخل کویل های دستگاه تهویه مرکزی (هواساز) ارسال شده هوایی را که توسط بادزن به سرعت از روی این کویل ها عبور داده می شود سرد یا گرم می کند. این هوا پس از انجام یک سری تحولات دیگر ( از قبیل رطوبت زنی و غیره) از طریق سیستم کانال به فضای مورد تهویه فرستاده می شود.

۴-سیستم هوا – آب :

در این سیستم آب گرم و یا آب سرد تهیه شده در دستگاه هایی که دور از فضای مورد تهویه قرار دارند، به داخل مبدل حرارتی اتاق ارسال گردیده بخش اعظم بار حرارتی اتاق را جبران می کنند. از طرف دیگر مقداری هوای گرم یا سرد که آن نیز در یک دستگاه هواساز مرکزی تهیه شده،به اتاق فرستاده می شود که وظیفه تامین تنها اندکی از بار حرارتی اتاق را بر دوش دارد ولی در عوض نیاز اتاق را به هوای تازه برآورده می کند. مبدل حرارتی اتاق می تواند یک واحد القایی یا یک پانل تشعشعی باشد.

۵-سیستم پمپ حرارتی :

سیستمی در تهویه مطبوع است که قابلیت گرمایش یا سرمایش ساختمان را به اقتضای فصل دارد. این سیستم اساساً یک واحد تبرید است که میتوان از طریق یک شیر مخصوص، مسیر سیال مبرد را در آن تغییر داده اواپراتور آن را به کندانسور یا بالعکس تبدیل نمود. بدین ترتیب در ارائه خدمات تهویه مطبوع هوا در عبور از روی کویلی که در تابستان نقش اواپراتور را بازی می کند، خنک شده و در زمستان با گذر از روی همین کویل که توسط شیر مخصوص تبدیل به کندانسور شده است، گرم می گردد.

کانال کشی تهویه مطبوع

سیستمهای تهویه مطبوع اساساً به انواع زیر تقسیم می شوند

شرکت ارتعاش صنعت کویر

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید