پست های اخیر

۳۱
شهریور
بازرسی سیستمهای گرمایشی کف ساختمان با ترموگرافی
تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع آزمون ترموگرافی . انواع آزمون ترموگرافی در ساختمان . بازرسی ترموگرافی در کرمان . بازرسی خطوط لوله به کمک ترموگرافی . بازرسی سیستمهای گرمایشی کف ساختمان با ترموگرافی . بازرسی طبقات ساختمان با ترموگرافی . ترموگرافی کانالها در کرمان . تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی . تشخیص وجود نشتی در لوله های زیر زمینی با ترموگرافی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . شناسایی عیوب لوله ها در زیر زمین با ترموگرافی . کاربرد ترموگرافی در بازرسی ساختمان .

تشخیص نشتی لوله به کمک ترموگرافی منظور از لوله های زیر زمینی، لوله هایی است که پس از قرارگیری در داخل کانالها، روی آنها با خاک پوشانده می شود. بروز نشتی یکی از مشکلات پرتکرار در لوله های زیر زمینی است. در شرایط صحیح، تکنیک بازرسی ترموگرافی می تواند در تشخیص وجود نشتی در مسیر عبور لوله های زیر زمینی سرد و گرم مورد استفاده قرار گیرد. در صورت وجود نشتی در لوله های مدفون شده در زیر خاک، سیال…

۲۷
شهریور
بالانس پروانه پمپ
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • ارتعاش صنعت کویر کرمان . بالانس استاتیک و دینامیک . بالانس انواع پروانه پمپ . بالانس انواع روتور . بالانس انواع شفت در کرمان . بالانس انواع فن در کرمان . بالانس تجهیزات دوار در کرمان . بالانس کارگاهی انواع پروانه پمپ در کرمان . بالانس کارگاهی در کرمان . بالانس کوپل در کرمان . بالانس موتور پمپ در محل . بالانس موتور فن در محل . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاهش ارتعاشات با انجام بالانس .

بالانس پروانه پمپ کم شدن مقدار ارتعاشات در یک پمپ سانتریفیوژ موجب بالا رفتن طول عمر و عملکرد مطمئن پمپ می شود. یکی از اصلی ترین عوامل به وجود آوردن ارتعاش در پمپها، بالانس نبودن پروانه پمپ است. چنانچه وزن یک پروانه به طور تماما یکنواخت در پیرامون محور دوران پخش نشده باشد، درزمان چرخش پروانه، نیروی گریز از مرکزی مناسب با توان دوم سرعت دورانی پمپ در طرفی که پروانه سنگینتر است ایجاد می شود که نتیجه ی این…

۲۵
شهریور
ایمنی در ترموگرافی
ایمنی در ترموگرافی
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آزمون های استاندارد ایمنی ترموگرافی در کرمان . آزمون های ایمنی ترموگرافی تجهیزات الکتریکی در کرمان . آزمون های ایمنی ترموگرافی تجهیزات دوار در کرمان . احتمال پاشش سیالات و مواد روانكار . ارتعاش صنعت کویر کرمان . اصول ایمنی بازرسی ترموگرافی در صنعت . اصول ایمنی ترموگرافی . اصول ایمنی ترموگرافی در بازرسی از تجهیزات دوار . ایمنی بازرسی ترموگرافی در صنایع . ایمنی در ترموگرافی . رعایت استانداردهای لازم در ترموگرافی . رعایت اصول ایمنی ترموگرافی در کرمان . رعایت اصول ایمنی در هنگام ترموگرافی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان .

ایمنی در ترموگرافی به دلیل وجود خطراتي مانند شوك الكتریكی یا آرک، خطر برق گرفتگي و مواردي از این قبیل، روشها و استانداردهاي متعددي جهت بازرسي ترموگرافي(ترموویژن) تجهیزات الكتریكی تهیه و تدوین شده است. اما با توجه به گستردگي كاربردهاي بازرسي ترموگرافي، موضوع ایمنی در سایر بخشها نیز اهمیت یافته و عدم توجه به نكات ایمني در این بخشها، خطرات و صدماتي را در پي خواهد داشت. یكی از بخشهای پركاربرد بازرسی ترموگرافی، تصویربرداری حرارتی از تجهیزات مكانیكی است. گاهي…

۲۲
شهریور
انواع ترانسفورماتورهای توزیع
انواع ترانسفورماتور توزیع
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع ترانسفورماتور توزیع . بازرسی انواع ترانسفورماتور در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای توان در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای خشک رزینی در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط کنسرواتوری در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای روغنی در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای زمینی در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای قدرت در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای هرمتیک در کرمان . بازرسی ترانسفورماتورهای ویژه توزیع در کرمان . بازرسی دوره ای انواع ترانسفورماتورهای قدرت در کرمان . ترموگرافی ترانسفورماتورهای قدرت . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان .

انواع ترانسفورماتور توزیع انواع ترانسفورماتورهای توزیع با توجه به مکانیزم عملکرد، ساختمان و مواد تشکیل دهنده به چند نوع دسته بندی می شوند : الف) دسته بندی ترانسفورماتورها از لحاظ نوع ماده عایقی و خنک کنندگی : 1-ترانسفورماتورهای روغنی : این نوع از ترانسفورماتورها از لحاظ طراحی مخزن و چگونگی ارتباط با هوای محیط پیرامون به دو دسته تقسیم می شوند: 1-1)ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط کنسرواتوری : طراحی این نوع از ترانسفورماتورهای توزیع به گونه ای است که سیستم…

۱۸
شهریور
ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتور قدرت
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • اجزا اصلی ترانسفورماتورهای قدرت . ارتعاش صنعت کویر کرمان . بازرسی انواع ترانسفورماتورها . بازرسی ترانسفورماتورهای قدرت در کرمان . بازرسی دوره ای انواع ترانسفورماتورهای قدرت در کرمان . ترموگرافی ترانسفورماتورهای قدرت . ترمومتر اندازه گیری درجه حرارت روغن ترانسفورماتور . رسیدگی به ترانسفورماتورها . ساختمان ترانسفورماتور قدرت . سایر اجزاء ترانسفورماتور . سیم پیچ های ترانسفورماتور . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . نگهداری ترانسفورماتورها . هسته ترانسفورماتور قدرت . ویژگی های ترانسفورماتورهای قدرت .

ترانسفورماتور ماشین استاتیکی است که از طریق القای الکترومغناطیسی، ولتاژ و جریان متناوب الکتریکی را بدون تغییر در فرکانس بین دو یا چند سیم پیچ به مقادیر مختلف تبدیل می کند. ترانسفورماتورها در پستهای نیروگاهی به منظور بالابردن ولتاژ برای انتقال مناسب قدرت و در پستهای توزیع و فوق توزیع به منظور پایین آوردن ولتاژ به مقادیر موردنیاز و قابل مصرف کاربرد دارند.   ساختمان ترانسفورماتور قدرت ساختار یک ترانسفورماتور قدرت به طور کلی شامل یک هسته مغناطیسی است، که…

۱۵
شهریور
نحوه کار دوربین ترموگرافی
اشعه مادون قرمز
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آزمون ترموگرافی تجهیزات دوار . آزمون ترموگرافی در کرمان . ارتعاش صنعت کویر کرمان . اشعه مادون قرمز چیست؟ . انجام بازرسی ترموگرافی در کرمان . انجام ترموگرافی در کرمان . اهمیت ترموگرافی در صنعت . بازرسی سیستمهای گرمایشی کف ساختمان با ترموگرافی . ترموگرافی و اشعه مادون قرمز چیست . ترموگرافی و کاربرد آن در صنعت . تست های ترموگرافی در کرمان . حساسیت حرارتی در دوربین ترموگرافی . خرید دوربین ترموگرافی در کرمان . دوربین حرارتی(ترموگرافی) . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . نحوه کار دوربین ترموگرافی .

اشعه مادون قرمز اشعه مادون قرمز، آن قسمت از تشعشعات الکترومغناطیس هستند که طول موج بیشتری از نور مرئی دارند و دقیقا در کنار طیف قرمز مرئی قرار می گیرند.گرمایی که ما از خورشید یا از یک محیط گرم احساس می کنیم، همان تشعشعات مادون قرمز یا به عبارتی انرژی گرمایی است. حتی بدن انسان و یخ هم از خود انرژی گرمایی ساطع می کنند. انتشار گرما باعث آشکار شدن اجسام در تصاویر مادون قرمز می شود. دسته ای از…

۱۳
شهریور
گاز های محلول در روغن ترانس
انواع تست های روغن ترانس
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آزمون PCB روغن ترانس . آزمون فورفورال روغن ترانس . آزمون های روغن ترانسفورماتور . آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور . آزمونهای آنالیز روغن ترانس برق . آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانس . ارتعاش صنعت کویر کرمان . انجام انواع تست های مخازن تحت فشار در استان کرمان . اندازه گیری مواد بازدارنده روغن ترانسفورماتور . انواع تست های روغن ترانس برق . انواع تست های روغن ترانسفورماتور . تست روغن ترانس در استان کرمان . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . گاز های محلول در روغن ترانسفورماتور . گوگرد خورنده در روغن ترانسفورماتور .

انواع تست های روغن ترانس آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور عبارتند از: ١- ولتاژ شکست ٢-آب محلول در روغن ٣- اسیدیته ۴-تانژانت دلتا ۵-کشش سطحی ۶- اندازه گیری مواد بازدارنده روغن ٧- گوگرد خورنده 8-PCB ٩- گاز های محلول در روغن ١٠ – فورفورال بخش دوم انواع تست های روغن ترانس ۶- اندازه گیری مواد بازدارنده روغن روغن های ترانسفورماتور تولید شده در دنیا به دو نوع حاوی مواد بازدارنده (Inhibited) و فاقد مواد بازدارنده (Uninhibited) تقسیم می شود. مواد بازدارنده…

۱۰
شهریور
انواع تست های روغن ترانس
انواع تست های روغن ترانس
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آب محلول در روغن ترانسفورماتور . آزمون اسیدیته در ترانسفورماتور . آزمون تانژانت دلتا در ترانسفورماتور . آزمون رطوبت در روغن ترانس . آزمون رنگ در آنالیز روغن ترانس . آزمون کشش سطحی روغن در ترانسفورماتور . آزمون های روغن ترانسفورماتور . آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور . آزمون ولتاژ شکست روغن در ترانسفورماتور . آزمونهای آنالیز روغن . آزمونهای کنترل کیفی روغن ترانس . ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع تست های روغن ترانس . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان .

انواع تست های روغن ترانس آزمون های مهم روغن ترانسفورماتور عبارتند از: ١- ولتاژ شکست ٢-آب محلول در روغن ٣- اسیدیته ۴-تانژانت دلتا ۵-کشش سطحی ۶- اندازه گیری مواد بازدارنده روغن ٧- گوگرد خورنده 8-PCB ٩- گاز های محلول در روغن ١٠ – فورفورال نکته مهم اینکه مطابق استاندارد ۶٠۴٢٢ IEC انجام آزمون های روغن برای کلیه ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت، الزامی بوده و درصورت بروز حادثه بر اثر انجام ندادن آزمون ها، بهره بردار ترانسفورماتور از لحاظ قانونی مسئول…

۰۲
شهریور
لرزه گیر لاستیکی
لرزه گیر لاستیکی
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آشنایی با انواع لرزه گیرها . ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع لرزه گیر . انواع لرزه گیرهای لاستیکی . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . قابلیت های لرزه گیرهای لاستیکی . کاربرد لرزه گیرهای لاستیکی . لرزه گیر لاستیکی . لرزه گیر لاستیکی آبی . لرزه گیر لاستیکی آبی-قرمز . لرزه گیر لاستیکی زرد . لرزه گیر لاستیکی سفارشی . لرزه گیر لاستیکی قرمز . مزیت لرزه گیرهای لاستیکی .

لرزه گیر لاستیکی لرزه گیر لاستیکی از انتقال لرزش ها به سایر قسمت های خطوط لوله جلوگیری می کند. لرزه گیرهای لاستیکی به کار رفته در پمپ ها علاوه بر جذب لرزش ها، ضربات قوچ و شوک های بوجود آمده را نیز خنثی می کند لرزه گیرهای لاستیکی از سایز ١٫١ تا ١٢ اینچ تولید می شوند و به وسیله فلنج در خط لوله نصب می شوند. مزیت لرزه گیرهای لاستیکی : این نوع از لرزه گیرها از ارتعاش های…

۰۱
شهریور
کاربرد لرزه گیرها در صنعت
لرزه گیر چیست؟
 • dayaadmin
 • 0 بازدید
 • ۰ دیدگاه
 • آشنایی با انواع لرزه گیرها . ارتعاش صنعت کویر کرمان . انواع لرزه گیرها . چرا استفاده از لرزه گیر ضروری است . شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان . کاربرد انواع لرزه گیرها . کاربرد لرزه گیر ها در صنایع تاسیساتی . کاربرد لرزه گیر ها در صنعت فولاد . کاربرد لرزه گیرها در صنعت چیست . کاربردهای لرزه گیرها در صنایع مختلف . لرزه گیر چیست؟ . لرزه گیرهای غیر فلزی . لرزه گیرهای فلزی . مزایای استفاده از لرزه گیرها .

لرزه گیر چیست؟ کاربرد لرزه گیرها در صنعت لرزه گیر ابزاری است برای جلوگیری از ارتعاش و لرزه های ناخواسته بر روی تجهیزات، نحوه کار آن بسیار ساده است و گاهی می توان گفت این عمل را خیلی سال پیش در دوران پیشرفت های صنعتی با وسائل و مواد مختلفی انجام می گرفت، برخی از انواع لرزه گیرها بسیار ساده هستند و تنها تکه ای از یک لاستیک یا به اصطلاح رابر هستند که برای نصب زیر پایه های موتورها،…