عنوان صفحه

ضخامت سنجی

یکی از متداول ترین برنامه های پایش وضعیت بازرسی مخازن تحت فشار و ضخامت سنجی می باشد

در واقع در تست ضخامت سنجی مخازن تحت فشار و دیگ های بخار ضخامت دیواره ی لوله و مخازن به وسیله ی اندازه گیری کل مسیر طی شده توسط پالس های التراسونیک که توسط فاصله از اولین پالس یا سطح جلویی به انعکاس از سطح پشت نشان داده می شود اندازه گیری می شود

در تست التراسونیک ضخامت سنجی مخازن تحت فشار واحد جستجو یک پروب اولتراسونیک یا یک مبدل شامل یک یا چند کریستال پیزوالکتریک است.

انجام تست

معمولا پروب در زمان ۱تا۳ میلی ثانیه انفجارهای کوتاه از امواج التراسونیک را ایجاد می کند. این چرخه دریافت ارسال امواج ۶۰ تا ۱۰۰۰ بار تکرار می شود که با توجه به طراحی پراب و نرم افزار دستگاه می تواند بیشتر هم باشد

افزایش سن دیگ های بخار

افزایش سن دیگ های بخار با سوخت ذغال سنگ در نیروگاه ها نیاز به مقدار قابل توجهی از مدیریت به دلیل شرایط محیطی دیگ های بخار و با توجه به احتراق سوخت و گرما و… دارد از این رو توصیه می شود آزمایش های غیر مخرب به طور منظم، به خصوص تست ضخامت سنجی مخازن تحت فشار برای ضخامت دیوار لوله های دیگ بخار انجام شود

باید دقت که دستگاه التراسونیک باید توسط شرکت های کالیبراسیون قبل از انجام تست ضخامت سنجی مخازن تحت فشار کاملا کالیبره شده باشد تا نتایج بدست آمده دقیق باشند.

شرکت ارتعاش صنعت کویر کرمان در این زمینه سابقه فعالیت دارد و انواع خدمات کالیبراسیون، تست ضخامت سنجی دیگ بخار و تجهیزات تحت فشار، بازرسی فنی دیگ بخار و تجهیزات تحت فشار و همچنین صدور گواهی سلامت دیگ بخار را توسط کارشناسان و تکنسین های ماهر را انجام می دهد.

برای مشاهده نمونه کارهای انجام شده توسط این شرکت در گالری کلیک کنید.