عنوان صفحه

بازرسی ترمو گرافی

بازرسی ترمو گرافی

شرکت مهندسی ارتعاش صنعت کویر  با اتکاء به کارشناسان با تجربه خود اقدام به بازرسی ترکو گرافی می نماید:

در روش ترموگرافی از خاصیت Radiation (تشعشع امواج در محیط گازی) استفاده می گردد. تمامی اشیا در دماهای پایین یا بالا مقداری تشعشع حرارتی از خود ساطع می کنند که این تشعشع توسط ثبت کننده های مختلف ثبت شده و بر اساس ثبت دماهای مختلف قادر به شناسایی عیوبی هستیم که دمای متفاوتی نسبت به منطقه مورد تست دارند.

معمولاً عکس برداری از مناطق مورد تست توسط دوربین های ترموگرافی صورت می گیرد. این دوربین ها که ابزاراصلی تست ترموگرافی هستند قادرند تا دماهای مختلف از منطقه مورد تست را بر اساس رنگ بندی اختیاری ثبت کرده و یک تصویر رنگی از دماهای مختلف را نشان دهند.

مورد مصرف تست ترموگرافی در صنایع برق، نیروگاه ها، بازرسی ساختمان، تاسیسات،مخازن و ….. بوده که هر صنعت با توجه به نیاز خود در تست رادیوگرافی یک محدوده معینی از دماهای مورد بازرسی را نیاز می داند.

دوربین های ترموگرافی معمولاً بر اساس قدرت ثبت دماهای مختلف و دقت در ثبت دمای دو منطقه نزدیک به هم (حساسیت دوربین) تقسیم بندی و قیمت گذاری می شوند.

بازرسی ترمو گرافی

 

مزایای روش ترموگرافی:

– ثبت کوچکترین تغییرات

– سرعت بالای تست

– کاربردی جهت مواقع تعمیر و نگهداری

معایب روش ترموگرافی:

– فقط جهت عیوب نزدیک به سطح یا سطحی

– افت دقت تست بر اساس افت آنالیز یجهیزات