عنوان صفحه

همراستاسازی تجهیزات

همراستاسازی تجهیزات

شرکت مهندسی ارتعاش صنعت کویر  با اتکاء به کارشناسان با تجربه خود اقدام به همراستاسازی تجهیزات  می نماید:

در تجهیزات مکانیکی غالبا ۲۰ درصد عیوب شامل عیوب نصبی می باشند . عیوب نصبی شامل عیوبی از قبیل عدم هم محوری شفت ها ، مشکلات فونداسیون ها و … می باشند . غالبا در گذشته و همچنین امروزه در بسیاری از کارخانجات ، فرایند هم محور کردن شفت ها با ساعت اندیکاتور انجام می شود . حال آنکه این فرآیند حتی در صورتی که اپراتور بسیار با تجربه باشد حداقل ۳۰ دقیقه زمان بر است و از طرفی در پایان باز هم خطای همراستایی نزدیک به صفر نمی شود . در سالهای گذشته تجهیزاتی با نام دستگاه های الاینمنت لیزری پا به بازار و عرصه صنعت گذاشته و این پروسه را دقیق تر و ساده تر نموده است .

در این شرکت خدمات مورد نظر با پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا انجام شده  . از جمله کارهای قابل انجام توسط این دستگاه ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

همراستاسازی تجهیزات

 

 

-الاینمنت سیستم های دارای شفت و کوپلینگ افقی

-الاینمنت سیستم های دارای شفت و کوپلینگ عمودی

– بررسی وضعیت لقی پایه ها SOFT FOOT

– اعمال نا همراستایی تعمدی جه