عنوان صفحه

ترموگرافی

ترموگرافی

معمولاً برد دمای دوربین تنها فاکتوری است که در زمان خرید و در غیاب تجربه کاری و آشنائی بامشخصات دوربینها مورد توجه قرار میگیرد. ما سعی میکنیم در این فرصت نکات کلیدی را برای متخصصین ناآشنا با این ابزار شگفت آور منعکس کنیم تا کمکی برای انتخاب مناسب ترین دوربین برای شما باشیم. مطالب زیر عمدتاً با توجه به   نیازهای دوائر نگهداری و تعمیرات تهیه شده است.

 

– برد دمابدیهی است دوربین ترموگرافی مثل یک ترمومتر باید برد دمای مورد نیاز ما را پوشش دهد ولی ….

– برد دمای دوربین با قد و قواره، وزن و حتی قدرت تفکیک دوربین که به همه آنها ذیلاً می پردازیم هم مرتبط است. پس در تعیین برد دمای مورد نیازمان باید دقت کنیم تا حدی را که در عمل به آن نیازی نداریم اعلام نکنیم. به مثال زیر دقت کنید:

 

مثال- فرض کنید در واحد صنعتی ما حداکثر دما مربوط به دمای داخلی یک کوره و در حد ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد است. حداکثر دمای مورد نیاز پایش سایر ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی بطور معمول به ۲۰۰ درجه هم نمیرسد. اینکه ۲۰۰ درجه یا ۱۰۰۰ درجه را حد دما قرار دهیم تأثیر کلیدی در مشخصات دوربین و بهای آن خواهد داشت. در این موارد باید به نکات زیر توجه کنیم:

ترموگرافی6

– اولاً دوربین تنها دمای سطح خارجی اجسام را اندازه گیری میکند و قادر به دیدن دمای داخل آنها نیست. بدیهی است ۱۰۰۰ درجه دمای داخل کوره است. پس باید ببینیم دمای سطح خارجی کوره چقدر است – دوماً آیا اصلاً اهمیتی دارد که بخواهیم از کوره تصویر برداری دمائی بکنیم؟ قاعدتاً و بطور معمول این نیاز محدودبه مواقعی است که کیفیت عایق بندی خارجی کوره برایمان اهمیت داشته باشد.

و اما مگر اختلاف دمای ماکزیمم ۱۰۰۰ درجه با ۲۰۰ درجه چیست که به موضوع اینقدر اهمیت بدهیم؟ اختلاف بسیار زیاد است. یکی از مهمترین اختلافها خرید دوربین یک کیلوئی یا خدای ناکرده دو کیلوئی بجای دوربین ۲۵۰ گرمی است که ذیلاً به آن میپردازیم.

 

۲- مشخصات فیزیکی دوربین: وزن، ابعاد و نوع طراحی

شاید از هر کارشناس ترموگرافی بپرسید که مهمترین مشخصه دوربین ترموگرافی چیست بگوید تعداد پیکسل هایدیتکتور آن. ولی ما به دلیل تجربه و مشاهداتمان تصور میکنیم موضوع مهمتر وزن و ابعاد دوربین است چرا که این دومستقیماً روی حجم استفاده از دوربین تأثیر گذار اند. (اهمیت تعداد پیکسل ها وابسته به نوع کاربرد است که بعداً

به آن میپردازیم.). به سه تصویر زیر دقت کنید

ترمو گرافی6