خانه / الایمنت لیزری کولینگ تاور

از جمله مشکلاتی که عامل ۴۰ تا ۵۰ درصد از خرابی های زودرس در ماشین آلات می باشد خطاهای مربوط به نصب ماشین آلات و الایمنت تجهیزات می باشد که در صورت عدم جلوگیری از گسترش عیب ، منجر به شکستن شافت و آسیب های دیگر در تجهیزات می شود.

 

 

1

 

3

4

5