خانه / بالانس موتور فن combustion مجتمع سیرجان ایرانیان (بردسیر)

بالانس موتور فن combustion

بازرسی فنی و بالانس فن combustion مجتمع سیرجان ایرانیان که توسط مهندسان این شرکت در کوتاه ترین زمان انجام شد و گزارشات لازم به مهندسین و کارشناسان مربوطه ارسال گردید.