خانه / بالانس موتور فن Didas مجتمع سیرجان ایرانیان (بردسیر)

بالانس موتور فن Didas

بازرسی فنی و بالانس فن Didas مجتمع سیرجان ایرانیان که توسط مهندسان این شرکت در کوتاه ترین زمان انجام شد و گزارشات لازم به مهندسین و کارشناسان مربوطه ارسال گردید.