خانه / بالانس موتور فن Recuperation مجتمع سیرجان ایرانیان (بردسیر)

بالانس موتور فن Recuperation

بازرسی فنی و بالانس فن Recuperation مجتمع سیرجان ایرانیان که توسط مهندسان این شرکت در کوتاه ترین زمان انجام شد و گزارشات لازم به مهندسین و کارشناسان مربوطه ارسال گردید.