خانه / ترموگرافی مجتمع سیرجان ایرانیان (بردسیر) تیرماه ۱۳۹۸

ترموگرافی مجتمع سیرجان ایرانیان

ضمن بازرسی از تجهیزات فنی مجتمع سیرجان ایرانیان عملیات ترموگرافی از تجهیزات این مجموعه در دستور کار قرار گرفت و توسط پرسنل شرکت ارتعاش صنعت کویر با موفقیت انجام شد و گزارشات انجام شده ارسال گردید. در ادامه چند نمونه از تصاویر را مشاهده می کنید.