خانه / آب و فاضلاب

استخراج، تصفیه و انتقال آب و همچنین تصفیه و انتقال فاضلاب از مهمترین و ضروری ترین الزامات جوامع بشری از ابتدا تا کنون بوده است به طوریکه در حال حاضر یکی از دغدغه های اساسی بشر مسئله تامین آب مورد نیاز برای کاربری های مختلف می باشد و با توجه به رشد سریع جمعیت و به طبع آن افزایش نیاز به این مایه حیات بشر تامین آن نیز مشکل تر و  ضروری تر می باشد.

Sluge Pumping:
با استفاده از پمپهای Rotary Lobe   می توان به سادگی، نسبت به پمپهای سانتریفیوژ، Progressing Cavity و دیگر پمپهای جابجائی مثبت ، عملیات پمپاژ لجن های فاضلابی با خورندگی و لزجت بالا را با بالاترین راندمان ، بدون ایجاد موج و ضربه انجام داد، مضاف بر اینکه هر گونه بازرسی و تعمیر قطعات داخلی این پمپها  بدون بازکردن و جدا کردن از خط لوله امکان پذیر می باشد.

 

Seawater desalination:
با توجه به افزایش چمشگیر سرانه مصرف آب در جهان و رویکرد کشورها به تأمین آب سالم و قابل شرب از دریا، فرآیند   نمک زدائی  غشائی و اسمز معکوس (RO) کاربرد بسیاری پیدا نموده است و در واحدهای RO قلب تپنده این عملیات پمپهای فشار بالا می باشند.

 


Water Supply & Water  treatment :
استخراج ، تصفیه ،تأمین و انتقال آب جهت مصارف شرب شهری و صنعتی یکی از مهمترین بخشهای توسعه و پیشرفت در کشورهای دنیا می باشد که دراین راستا شرکت ارتعاش صنعت کویر  می تواند بخش قابل توجهی از پمپهای مورد نیاز در این بخش را با بهترین کیفیت تأمین می نماید.

Diffuser:
به منظور تصفیه فاضلاب جهت تغییر پارامترهای شیمیایی و فیزیکی و تبدیل آن به آب قابل شرب و یا قابل استفاده مجدد در مصارف صنعتی و کشاورزی یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده موضوع هوادهی در حوضچه های انباشت فاضلاب می باشد و به این منظور شرکت ارتعاش صنعت کویر دیفیوزر های هوادهی از  برترین سازندگان دنیا را پیشنهاد می دهد.